Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Zaterdag 10 en zondag 11 juni Open Kloosterdagen

Zaterdag 10 en zondag 11 juni Open Kloosterdagen

In het weekend van 10 en 11 juni worden voor de achtste maal de Open Kloosterdagen gehouden. Bijna veertig kloosters zetten hun deuren open om bezoekers te verwelkomen.

De Open Kloosterdagen hebben als motto ‘In-zicht in onze spiritualiteit’ meegekregen. Er is speciale aandacht voor de spirituele traditie van de deelnemende kloostergemeenschappen. Wat heeft de spirituele voorgangers destijds bewogen? Wat beweegt degenen die in de voetsporen van die voorgangers getreden zijn nu? Religieuzen willen blijven getuigen van hun intense geraaktheid door God en door mensen. De ontmoeting met de religieuzen en hun spiritualiteit staat centraal tijdens deze dag, niet het gebouw waarin zij leven.

Met dit initiatief willen religieuzen laten zien dat religieus leven een eigentijdse levenskeuze is. Zij willen tonen hoe zij religieus leven in deze tijd vormgeven. Men hoopt op een inspirerende en respectvolle ontmoeting, waarin bezoekers en kloosterlingen op informele wijze met elkaar in contact kunnen komen.

Programma’s

Voor het eerst zijn de Open Kloosterdagen verspreidt over een heel weekend. Sommige kloosters bieden een programma op de zaterdag, andere op de zondag en weer andere op beide dagen. Het aanbod varieert per klooster: lezingen, tentoonstellingen, wandelingen, ontmoeting, muziek. Vrijwel alle kloosters nodigen hun bezoekers uit om ook een of meer gebedsdiensten bij te wonen.

Op de website www.openkloosterdag.nl staat een overzicht van de deelnemende kloosters en hun programma’s. De informatie wordt in de komende weken verder aangevuld. In sommige gevallen geldt ook dat aanmelding vooraf verplicht is.