Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Woensdag 17 januari Dag van het Jodendom

Woensdag 17 januari Dag van het Jodendom

Woensdag 17 januari wordt in de Rooms-Katholieke Kerk jaarlijks de Dag van het Jodendom gehouden. Dit is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De Dag van het Jodendom wordt inhoudelijk ondersteund vanuit de KRI, Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom. Thema is dit jaar ‘Doorgeven van geslacht op geslacht’.

Op verschillende plaatsen door het hele land staan voor de 17e of rondom die datum activiteiten gepland, zoals lezingen, ontmoetingen en tentoonstellingen. Doelstelling is de kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren.

De KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom houdt zich binnen de R.-K. Kerk in Nederland bezig met de joods-christelijke dialoog. Daartoe ontplooit de Raad verschillende activiteiten op het terrein van studie, ontmoeting en publicatie.

Kijk voor meer informatie en een overzicht van de verschillende activiteiten en beschikbare materialen op de site www.dagvanhetjodendom.nl.