Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Website vier.nu nodigt uit om Allerheiligen & Allerzielen te vieren

Website vier.nu nodigt uit om Allerheiligen & Allerzielen te vieren

Wat vieren we met Allerheiligen? Wat verstaan we eigenlijk onder ‘heiligen’? En waar bidden we precies voor met Allerzielen? De website vier.nu geeft antwoord op deze vragen en meer. In de aanloop naar de katholieke feestdagen op 1 en 2 november is op de site allerlei achtergrondinformatie te vinden over Allerheiligen en Allerzielen. Behalve informeren wil de site gelovigen oproepen om de hoogfeesten mee te vieren in de eigen parochie.

Met de website vier.nu wil de Rooms-Katholieke Kerk mensen oproepen zoveel mogelijk naar de vieringen in de eigen, lokale parochie te gaan. Ook rond de viering van Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november zijn er in veel parochies speciale vieringen. Op de site vier.nu wordt informatie beschikbaar gemaakt over deze hoogfeesten binnen de katholieke kerk.

Een belangrijke link op de website gaat vervolgens naar de webpagina ‘zoek parochie’. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen, vinden bezoekers het adres en de websitelink van de eigen parochie. Op de parochiesite is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er rond Allerheiligen en Allerzielen wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.

Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen is, evenals Allerzielen, geen officiële feestdag in Nederland. Maar het is wel een belangrijk hoogfeest binnen de katholieke kerk. Met de oproep ‘Vier Allerheiligen’ benadrukt de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest te vieren, waarin bekende en onbekende heiligen worden herdacht en geëerd. De dag na Allerheiligen is het Allerzielen; op deze dag bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn.

De site vier.nu biedt onder meer informatie over de verschillende vieringen en tradities rond deze hoogfeesten, evenals uitleg van belangrijke kernbegrippen. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal en steeds meer hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar een plek. Ontdek het zelf en ga naar vier.nu.

Wat is vier.nu in een video van minder dan één minuut.

 

 

Tags: , ,