Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Caritas > Voorzitters bisschoppenconferenties spreken over Kerk in Europa na coronapandemie

Voorzitters bisschoppenconferenties spreken over Kerk in Europa na coronapandemie

Op 25 en 26 september kwamen de voorzitters van bisschoppenconferenties in Europa (CCEE) bijeen in een online meeting met als thema: ‘De Kerk in Europa na de pandemie. Perspectieven voor de schepping en voor de gemeenschap.’ In dit kader kwam ook de migratie als pastoraal vraagstuk aan de orde.

Een van de sprekers was Michael Kardinaal Czerny S.J. Hij is werkzaam bij de Sectie Migranten en Vluchtelingen van het Dicasterie voor de bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling. Dit dicasterie (curie-departement) is onder meer verantwoordelijk voor de voorbereiding van de jaarlijkse dag voor migranten en vluchtelingen die de Kerk houdt. Deze werd dit jaar gehouden op zondag 27 september.

De bijeenkomst van voorzitters van bisschoppenconferenties bestond onder meer uit werksessies. Tijdens de derde werksessie van deze plenaire vergadering van de Raad van Bisschoppenconferenties van Europa zei kardinaal Czerny dat er op dit moment wereldwijd ongeveer 50,8 miljoen ‘intern ontheemden’ zijn. Intern ontheemden zijn mensen die hun eigen huis of woonplaats moesten ontvluchten en binnen de grenzen van hun eigen land blijven. Van hen zijn 45,7 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, vertelde Czerny, en 5,1 miljoen mensen zijn op de vlucht vanwege milieurampen.

“Paus Franciscus heeft gezegd dat we al te vaak blijven steken in de statistieken als we spreken over migranten en ontheemden, en dat het niet over statistieken gaat, maar over mensen. Als we hen ontmoeten, leren we hen beter kennen. Als we hun verhalen horen, zullen we hen beter kunnen begrijpen”, aldus de kardinaal die eraan toevoegde dat aantallen en statistieken desalniettemin nuttig zijn “als ze effectief de groeiende noodzaak van solidariteit en samenwerking laten zien.”

“De Kerk bevindt zich in de frontlinie van de globalisering van caritas en solidariteit”

De Sectie Migranten en Vluchtelingen heeft als belangrijk doel de Kerk op lokaal, regionaal en internationaal niveau te ondersteunen bij het verlenen van hulp aan mensen in de verschillende fases van hun gedwongen reis. “De Kerk bevindt zich in de frontlinie van de globalisering van caritas en solidariteit”, gaf kardinaal Czerny aan en hij wees op de belangrijke opdracht aan de Kerken in de landen van herkomst, doorreis en bestemming om samen te werken met het oog op personen die noodgedwongen huis en haard verlaten.

Mgr. Van den Hende nam als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie deel aan de bijeenkomst. “Het waren intensieve besprekingen”, vertelt hij. “De bisschoppenconferenties was gevraagd voor de plenaire vergadering informatie aan te leveren, om een beeld te krijgen van de impact van het coronavirus in de verschillende Europese landen.”

Zo werd er gesproken in het kader van corona over de verhouding van Kerk en Staat, over godsdienstvrijheid en over de plaats van religie in de samenleving. Ook werd gesproken over deelname in coronatijd aan het kerkelijk leven, waaronder de liturgie, en de voortgang van pastoraat, catechese en diaconie. Verder kwamen maatschappelijke veranderingen aan de orde met betrekking tot arbeid en de aandacht en zorg voor de schepping. Mgr. Van den Hende: “Duidelijk kwam naar voren dat de talloze vluchtelingen in de wereld extra kwetsbaar zijn door de omstandigheden van corona.”

 

Bericht en foto via bisdom Rotterdam.

Tags: , , ,