Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Video: bezoek katholiek-chaldeeuwse bisschop mgr. Audo uit Syrië aan Nederland

Video: bezoek katholiek-chaldeeuwse bisschop mgr. Audo uit Syrië aan Nederland

In een vlog van katholiekleven.nl spreekt Emy Jansons met mgr. Audo sj. De katholiek-chaldeeuwse bisschop van Aleppo heeft de oorlogsjaren in deze stad doorgebracht. Tijdens zijn bezoek aan Nederland in februari ontmoette hij op maandag 18 februari in Utrecht mgr. Van den Hende, als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, en John Bakker, als voorzitter van het economencollege.

Mgr. Van den Hende: “De ontmoeting met bisschop Audo in Utrecht was een bijzonder gesprek. Mgr Audo onderstreepte het belang van de aanwezigheid van christenen in Syrië als getuigenis van het samenleven in dialoog met anderen. Ook vertelde de bisschop hoe de steun vanuit Nederland voor noodhulp cruciaal is, waar het gaat om de christelijke aanwezigheid in Syrië te ondersteunen met voedsel en medicijnen en dat deze hulp zich ook uitstrekt naar de medeburgers die moslim zijn. Mgr Audo wil nu werken aan verdere heropbouw, in het vertrouwen dat ook in deze fase de nodige hulp en ondersteuning beschikbaar zal komen.”

Hulp uit Nederland

Mgr. Audo is voor het eerst in Nederland. In 2015, aan het begin van de vredesweek, werd in de Nederlandse kerkprovincie een collecte gehouden voor vluchtelingen dichtbij en verder weg, in het licht van de visie van de latere bisschoppelijke brief ‘Herbergzaam Nederland’. De helft van de opbrengst werd gegeven aan noodhulp van Caritas Syrië.

Tijdens zijn bezoek aan Nederland sprak mgr. Audo onder meer met organisaties die projecten in Syrië steunen. Hij was van 2011 tot 2017 voorzitter van Caritas Syrië. Geld alleen is niet de oplossing voor het probleem. De bisschop vertelt wat nodig is in Syrië op dit moment: “De oorlog heeft ons zwaar getroffen. Het maakt veel kapot. Ook geloof, hoop en liefde in de harten van de mensen. Maar tegelijkertijd, wanneer we bidden, zelfs als er sprake is van geweld, ontdekken we de diepte van het geloof.”

Kerk in nood

Een van de organisaties die helpt, is Kerk in Nood. Via de bisdommen is deze organisatie in contact met alle parochies in Syrië. Dennis Peters bezocht Syrië onlangs nog en vertelt: “Ik ben echt op plekken geweest, waarbij je versteld staat dat mensen überhaupt weer aan opbouw beginnen. Maar zo begint het, stap voor stap. We proberen om dat sprankje hoop weer aan de mensen te geven, in de hoop dat ze terug kunnen gaan naar huis.”

Bekijk de vlog met interviews met mgr. Audo en Dennis Peters op katholiekleven.nl.

 

Foto mgr. Audo via de Katholieke Vereniging voor Oecumene.