Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > Vernieuwde website Dagvanhetjodendom.nl

Vernieuwde website Dagvanhetjodendom.nl

De website voor de Dag van het Jodendom is vernieuwd. Met de vernieuwde website beogen de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Katholieke Raad voor het Jodendom nieuws en achtergrondinformatie over de dialoog tussen joden en christenen beter zichtbaar te maken.

In de bisdommen

De Dag van het Jodendom vindt ieder jaar plaats rondom 17 januari. Zo ook in 2019. Op www.dagvanhetjodendom.nl wordt in deze periode aandacht gegeven aan activiteiten die in het kader van deze dag plaatsvinden in de Nederlandse bisdommen. Elk bisdom heeft een eigen pagina waar nieuws en informatie vanuit het bisdom wordt gepresenteerd.

‘Lernen’

Het thema voor de Dag van het Jodendom in 2019 is “Lernen” en heeft een prominente plek gekregen op de website. Het woord ‘lernen’ kennen we in het Nederlands als ‘leren’. In de Joodse betekenis is lernen een heilige bezigheid om de Tora en de traditie van het Jodendom beter te leren begrijpen. In 2019 worden er lezingen en ontmoetingen gehouden om dit thema te verdiepen. Daarnaast wordt er lesmateriaal ontwikkeld voor het onderwijs.

Rosj haShana

Toeval of niet: de website is officieel gelanceerd op het Joods Nieuwjaarsfeest (Rosj haShana). Bij zonsondergang op zondagavond 9 september begint voor de joden het jaar 5779. Aan het begin van het Joodse Nieuwjaar wensen joden elkaar ‘Sjana tova’ (“dat je opgeschreven mag staan voor een goed jaar”). De Nederlandse bisschoppen en de Katholieke Raad voor het Jodendom hopen dat de vernieuwde website ook een vernieuwende impuls mag geven aan de ontmoeting tussen joden en christenen in Nederland.

De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en wordt inhoudelijk ondersteund door de Katholieke Raad voor het Jodendom.