Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Verenigd in gebed voor de vrede op het hoogfeest van Sint Jozef, 19 maart

Verenigd in gebed voor de vrede op het hoogfeest van Sint Jozef, 19 maart

Maandag 19 maart viert de Rooms-Katholieke Kerk het hoogfeest van Sint Jozef, de man van Maria en de ‘voedstervader’ van Jezus. Op deze dag bidden de Nederlandse Bisschoppen de rozenkrans voor de vrede in de wereld. Ze vragen gelovigen mee te bidden in het kader van het initiatief ‘Verenigd in gebed voor de vrede’.

Mgr. Woorts, hulpbisschop van aartsbisdom Utrecht geeft een toelichting bij het hoogfeest op 19 maart: ‘De heilige Jozef kennen wij – zoals het Altaarmissaal het verwoordt – als gewetensvol ten opzichte van Maria, zich bewust van zijn vaderlijke plicht met betrekking tot Jezus, de Zoon van God, die Maria ontvangen heeft door de Heilige Geest. Daarom kenmerkt het evangelie hem als rechtvaardig of rechtschapen, d.w.z. trouw in zijn verplichtingen jegens God en de mensen. De heilige Jozef roepen wij in het bijzonder aan als beschermer van onze gezinnen alsook van onze Kerk. Tevens bidden wij op zijn voorspraak voor een zalige dood. Hij is nu met Maria verenigd alsook met alle heiligen in de vrede van God. Bidden wij deze dag speciaal ook op zijn voorspraak voor de vrede in onze wereld, in het bijzonder in onze gezinnen en families.’

De Nederlandse bisschoppen bidden in 2018 elke maand op een speciale dag de rozenkrans, steeds tot intentie van de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, hetzij in een kerk of ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Sms ter herinnering

Op 19 maart ontvangen diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld een sms bij wijze van herinnering dat die dag gezamenlijk de rozenkrans wordt gebeden. Aanmelden voor de sms-service kan nog steeds: u ontvangt dan elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie ter herinnering dat op die dag het gezamenlijke gebed van de rozenkrans plaatsvindt. De ontvangers kunnen dan die dag ieder op eigen tijd en plaats meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede.

In bisdom Groningen-Leeuwarden wordt op 19 maart in de Sint-Jozefkathedraal te Groningen om 12.00 de mis gevierd en gezamenlijk de rozenkrans voor de vrede gebeden.

Klik hier om u aan te melden voor de maandelijkse sms.

Klik hier voor een handleiding voor het bidden van de rozenkrans.

Bij de foto: deze rozenkrans was van kardinaal dr. J. de Jong. Hij was aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met zijn medebisschoppen en vele gelovigen heeft hij intens gebeden voor de vrede.