Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Twee vacatures bij de Raad van Kerken: voor secretaresse en communicatiemedewerker

Twee vacatures bij de Raad van Kerken: voor secretaresse en communicatiemedewerker

De Raad van Kerken in Nederland heeft momenteel twee vacatures. Deze zijn op 29 september op de site van de Raad van Kerken gepubliceerd. Solliciteren kan voor 20 oktober 2021. Leden van een van de bij de Raad van Kerken aangesloten kerkgenootschappen, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk, worden van harte uitgenodigd te reageren.

Als secretaresse van het bureau van de Raad van Kerken speel je een centrale rol in de interne en externe communicatie van de Raad van Kerken. Je bent een belangrijk aanspreekpunt voor mensen die via mail of telefoon bij de Raad aankloppen. Je bereidt vergaderingen voor van het Moderamen en van de plenaire raad en notuleert vergaderingen. Ook ben je het aanspreekpunt voor werkgroepen en commissies van de Raad die bij de Raad van Kerken of elders vergaderen. Je speelt een belangrijke rol in de organisatie van bijeenkomsten van de Raad van Kerken zoals de oecumenelezing en bijeenkomsten van werkgroepen. Je bent verantwoordelijk voor het archief en verricht administratieve taken.  Kijk hier voor meer informatie over de functie van secretaresse.

Als medewerker communicatie speel je een centrale rol in het verzorgen van de externe communicatie van de Raad van Kerken. Je onderhoudt contacten met media en stelt persberichten op. Je zorgt voor het bijhouden van de website, plaatst berichten voorzien van illustraties en stelt de digitale nieuwsbrief samen. Je begeleidt de uitgaven in de reeks Oecumenische Bezinning. Je maakt folders op voor bijeenkomsten. Ook begeleid je de uitgave voor de jaarlijkse Week van Gebed voor eenheid van christenen.  Kijk hier voor meer informatie over de functie van medewerker communicatie.

 

Tags: