Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Samen met bisschoppen en religieuzen de rozenkrans bidden voor de vrede op 9 april

Samen met bisschoppen en religieuzen de rozenkrans bidden voor de vrede op 9 april

Eind 2017 riepen de bisschoppen op om in 2018 maandelijks de rozenkrans te bidden voor de vrede. In het bijzonder op 9 april – de dag waarop dit jaar het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) wordt gevierd – , sluiten de religieuzen in Nederland zich hierbij aan. Diverse orden en congregaties stellen hun gebedsruimten open voor mensen die mee willen bidden.

Op het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer viert de Kerk dat de aartsengel Gabriël in de stad Nazareth aan Maria de boodschap bracht: “Zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en Hij zal Zoon van de Allerhoogste genoemd worden”. Hierop gaf Maria ten antwoord: “Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord”. En toen zo de volheid van de tijden was gekomen, heeft de Eniggeboren Zoon van God, die vóór alle eeuwen was, voor ons mensen en omwille van ons heil door de Heilige Geest het vlees aangenomen uit de Maagd Maria en is mens geworden.” (Romeins Martyrologium, 2008, p. 228)

Het hele jaar 2018 bidden de Nederlandse bisschoppen – verenigd met alle katholieken in de bisdommen – elke maand op een speciale dag de rozenkrans tot intentie van de vrede in de wereld. De bisschoppen vragen alle katholieken mee te bidden voor de vrede; dat God deze zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt.

Maandag 9 april wordt in meerdere religieuze communiteiten gehoor gegeven aan de oproep van de bisschoppen en wordt de rozenkrans gebeden. Diverse orden en congregaties stellen deze dag ook hun gebedsruimte open voor iedereen (ook niet-katholieken) die aan wil sluiten bij dit gebed. Op de site van de Konferentie voor Nederlandse Religieuzen vindt u een overzicht van de locaties door het hele land waar wordt gebeden en waar u welkom bent om mee te doen.

Thuis meebidden kan ook, u kunt zich aanmelden voor de sms-service, dan ontvangt u maandag 9 april een sms ter herinnering.

Overzicht deelnemende kloosters op de site van de KNR

Meer informatie over dit initiatief Verenigd in gebed voor de vrede leest u hier.

Foto via de NRL