Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Risico Inventarisatie en Evaluatie voor parochies beschikbaar

Risico Inventarisatie en Evaluatie voor parochies beschikbaar

Van parochies wordt gevraagd in beeld te brengen welke risico’s werknemers in en rond de parochie lopen door middel van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Een door de overheid erkende RI&E is daarvoor nu beschikbaar.

De RI&E is een vragenlijst over mogelijke risico’s. Aan de hand van deze vragenlijst brengen parochies in kaart welke risico’s er zijn. Als de parochie weet welke risico’s er zijn, kunnen de juiste maatregelen worden getroffen.

Parochies met minder dan 25 werknemers in dienst kunnen gebruik maken van de bijgevoegde RI&E. De vragen in de lijst mogen niet worden aangepast. De lijst is namelijk een door de rijksoverheid erkend branche-instrument. Wanneer een parochie 25 of meer werknemers in dienst heeft, kan ook deze RI&E worden gebruikt maar dan moet deze wel altijd worden getoetst door een Arbodeskundige.

De parochies zijn via de bisdommen in een brief verder geïnformeerd over wat er precies van parochies wordt gevraagd en bij wie men terecht kan met aanvullende vragen.

Download hier de erkende RI&E – R-K. Parochies (versie nov. 2018).