Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Regeling gratis Verklaring Omtrent het Gedrag voor parochievrijwilligers verlengd tot 1 januari 2019

Regeling gratis Verklaring Omtrent het Gedrag voor parochievrijwilligers verlengd tot 1 januari 2019

Sinds begin 2016 is het mogelijk om een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen voor vrijwilligers binnen de Rooms-Katholieke Kerk die werken met minderjarigen en met mensen met een verstandelijke beperking. Deze gratis VOG-regeling zou tot en met 2017 lopen, maar is nu verlengd tot 1 januari 2019.

De verwachting is dat de regeling daarna zal worden omgezet naar een geheel andere regeling. Dit heeft er mee te maken dat in het regeerakkoord is vastgelegd dat de regeling overgaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid, naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport én dat men in Den Haag nu verkennend onderzoek doet naar verruiming van de regeling. Hierover wordt in de tweede helft van 2018 meer informatie verwacht.

Preventiebeleid R.-K. Kerk

Sinds 2014 heeft de R.-K. Kerk het aanvragen van een VOG verplicht gesteld voor pastorale beroepskrachten en voor bepaalde groepen vrijwilligers. Deze verplichting om een VOG aan te vragen maakt onderdeel uit van het preventiebeleid tegen seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de R.-K. Kerk.

Parochies kunnen gratis VOG’s voor de genoemde groep vrijwilligers aanvragen bij het contactpunt dat daarvoor via het CIO (het Interkerkelijk contact in overheidszaken) bij het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in Utrecht is ingericht. Het contactpunt doet een eerste screening van de aanvragen en zet deze door naar de betreffende ministeriele dienst. Parochies worden via hun bisdom verder over de verlenging van de regeling geïnformeerd met opnieuw de uitleg hoe ze gratis VOG’s kunnen aanvragen.