Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Raad van Kerken roept voor zondag 11 juli op tot gebed voor vredesproces in Zuid-Soedan

Raad van Kerken roept voor zondag 11 juli op tot gebed voor vredesproces in Zuid-Soedan

Op 9 juli bestaat Zuid-Soedan tien jaar. De kerken in Soedan roepen op tot aandacht voor de situatie in Zuid-Soedan, een land waar nog altijd sprake is van conflicten en geweld. De kerken in Zuid-Soedan spelen een cruciale rol in het vredesproces. Zij kunnen daarbij niet zonder gebed en de hulp van de internationale gemeenschap. De Raad van Kerken steunt hun oproep tot gebed.

Evenals vorig jaar steunt de Raad van Kerken in Nederland de oproep van zijn zusterorganisatie, de Raad van Kerken in Zuid-Soedan en vraagt aan plaatselijke gemeentes, parochies en andere geloofsgemeenschappen aanstaande zondag 11 juli in vieringen in het bijzonder aandacht te besteden aan de situatie in Zuid-Soedan en te bidden voor het vredeswerk van de kerken aldaar.

Situatie

Terwijl de mensen tien jaar geleden met vreugde hun onafhankelijkheid vierden, is er vandaag de dag alle reden tot diepe bezorgdheid, voor alle burgers, maar met name ook voor de toekomst van kinderen en de jeugd in Zuid-Soedan. De bevolking draagt de last van al jarenlang durende conflicten tussen rivaliserende partijen. De uitvoering van het gerevitaliseerde vredesakkoord is net voor de uitbraak van de wereldwijde pandemie van het coronavirus van start gegaan. Het akkoord heeft nu enige vooruitgang geboekt.

Er zijn belangrijke stappen gezet om tot een grondwet te komen. Anderzijds is er ook sprake van het voortduren van geweld in verschillende gebieden van het land, waar burgers lijden, gedood worden, ontheemd raken, seksueel misbruikt, uitgehongerd worden. Belangrijk is dat het vredesakkoord wordt uitgevoerd om de crisis te verminderen. De regering moet worden aangemoedigd de dialoog aan te gaan met die groepen die niet het vredesakkoord hebben ondertekend. Bijzondere aandacht moet er zijn voor gerechtigheid, verantwoordingsplicht, compensatie en verzoeningsprocessen om de wraakcycli in Zuid-Soedan te doorbreken. De kerk kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Het conflict en andere bijkomende factoren, zoals overstromingen, droogte en de sprinkhanenplaat, heeft ertoe geleid dat naar schatting 8,3 miljoen mensen in 2021 humanitaire hulp nodig hebben. Daarbij staat het land hoog op de ranglijst van landen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de corona-crisis. Het is noodzakelijk dat er sprake is van onbeperkte en ongehinderde humanitaire toegang tot alle regio’s van het land.

Kerken als vredestichters

De gezamenlijke kerken van Zuid-Soedan doen een dringende oproep aan alle partijen zich te committeren aan eerdere afspraken die gemaakt zijn rond het vredesproces. De kerken worden daarin gesteund door vele internationale, oecumenische organisaties, waaronder de Raad van Kerken in Nederland.

De kerken in Zuid-Soedan spelen een cruciale rol in het vredesproces. Kerkleiders, vredeswerkers en vele anderen verrichten op lokaal niveau onschatbaar vredeswerk door bij te dragen aan verzoeningsprocessen en de zorg voor getraumatiseerden. Zij kunnen daarbij niet zonder gebed en de hulp van de internationale gemeenschap. De Raad van Kerken vraagt daarom aan plaatselijke gemeentes, parochies en andere geloofsgemeenschappen aanstaande zondag 11 juli aandacht te besteden aan de situatie in Zuid-Soedan en te bidden voor het vredeswerk van de kerken aldaar.

Kijk voor gebeden en meer informatie op de site van de Raad van Kerken.

Bericht en foto via Raad van Kerken. Foto: Wau, South Sudan, 2017, Photo: Paul Jeffrey/ACT Alliance (overgenomen van www.oikoumene.org)

Tags: