Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Paus nodigt alle christenen uit samen het Onze Vader te bidden 25 maart, Urbi et Orbi op 27 maart

Paus nodigt alle christenen uit samen het Onze Vader te bidden 25 maart, Urbi et Orbi op 27 maart

Aan het einde van zijn toespraak bij het Angelus-gebed, riep paus Franciscus zondag 22 maart alle christenen op om zich dagelijks te verenigen in gebed, in antwoord op de wereldwijde dreiging van het coronavirus. Heel bijzonder vraagt de paus om woensdag 25 maart, wanneer het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap), wordt gevierd, op het middaguur in gezamenlijkheid het Onze Vader te bidden.

Paus Franciscus: “In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik willen voorstellen aan alle christenen samen hun stemmen te verheffen naar de hemel. Ik nodig alle Hoofden van de Kerken en de leiders van iedere Christelijke gemeenschap uit, om samen met alle christenen van verschillende confessies, de Almachtige God aan te roepen, om op dezelfde tijd het gebed te bidden dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft. Daarom, nodig ik iedereen uit om dit verschillende keren per dag te doen, maar allemaal samen het Onze Vader te bidden aanstaande woensdag 25 maart op het middaguur. Moge de Heer op die dag waarop veel christenen de aankondiging van de menswording van het Woord aan de Maagd Maria gedenken, luisteren naar het verenigde gebed van alle leerlingen die zich voorbereiden om de overwinning van de Verrezen Christus te vieren.”

Bid mee

Mgr. Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie: “Met deze uitnodiging aan alle christenen benadrukt paus Franciscus de grote kracht van het gebed en van het bidden in eenheid. De verspreiding van het coronavirus brengt veel angst met zich mee. Maatregelen om als mensen afstand van elkaar te houden en het liefst binnen te blijven, betekenen voor veel mensen isolement en eenzaamheid. Ik hoop van harte dat veel katholieken en andere christenen wereldwijd daadwerkelijk gehoor geven aan de oproep van de paus om in gezamenlijkheid het Onze Vader te bidden. Graag geef ik de uitnodiging van paus Franciscus onder meer door aan de Raad van Kerken in Nederland. Ons samen bidden blijft niet zonder vruchten.”

Zegen Urbi et orbi al vóór Pasen op 27 maart

Bij het Angelusgebed kondigde de paus ook aan dat hij aanstaande vrijdag 27 maart zal bidden vanaf het bordes van de Sint Pietersbasiliek en dat hij de zegen Urbi en Orbi zal geven.

Paus Franciscus: “Met deze zelfde intentie, zal ik aanstaande vrijdag 27 maart, om 18.00 uur, voorgaan in een gebedsmoment op het bordes van de Sint Pietersbasiliek, ten overstaan van het lege plein. Ik nodig iedereen uit om in de geest deel te nemen via de middelen van de communicatie. We zullen luisteren naar het Woord van God, we zullen ons smeekgebed verheffen, we zullen het Allerheiligst Sacrament aanbidden, waarbij ik aan het einde de zegen Urbi et Orbi zal geven, waaraan de mogelijkheid wordt verbonden om een volledige aflaat te ontvangen.

We willen de pandemie die veroorzaakt is door het virus beantwoorden met het geheel van gebed, compassie en tederheid. Laat ons verenigd blijven. Laten we onze nabijheid voelbaar maken aan de personen die het meest eenzaam zijn en het het meest moeilijk hebben. Onze nabijheid aan de artsen, de werkers in de gezondheidszorg, verplegers en verpleegsters, vrijwilligers… Onze nabijheid aan de autoriteiten die strenge maatregelen moeten opleggen, voor ons eigen bestwil. Onze nabijheid aan de politie, de soldaten die op straat proberen steeds de orde te bewaken, om ervoor te zorgen dat de dingen die de regering vraagt om te doen voor het welzijn van allen ten uitvoer worden gebracht. Nabijheid aan allen.”

Gebed in plaats van angst

Mgr. Van den Hende: “Paus Franciscus roept op om de crisis van corona tegemoet te treden met gezamenlijk gebed, in plaats van met angst. Samen bidden om de Heer te vragen om hulp en ontferming, en -voorbij angst en afstand- ons vertrouwen te blijven stellen in de liefde van God. Samen bidden opdat de Heer onze harten omvormt en wij ons meer openen voor onze medemens en elkaar helpen en steunen waar dat mogelijk is. Het is daarom dat de paus naast gebed het belang van compassie onderstreept en het door hem veel gebruikte woord tederheid.”

Het is uitzonderlijk dat paus Franciscus nog vóór dat het Pasen is, op vrijdag 27 maart de zegen Urbi en Orbi zal geven, ingeleid door het woord van God en een moment van gebed, en verbonden met de mogelijkheid een volledige aflaat te ontvangen.

Van den Hende: “Hier wordt duidelijk dat al ons vragen en bidden geworteld is in de overtuiging dat de Heer waarlijk is verrezen en dat zijn liefde sterker is dan dood en zonde, en dan welk virus dan ook.”

 

KRO-NCRV zendt het gezamenlijke gebedsmoment woensdag 25 maart live uit via KRO-NCRV.nl/katholiek en de bijhorende facebookpagina. Start van de uitzending is om 11.45 uur. Kijken kan ook via de nieuwssite van het Vaticaan: www.vaticannews.va.

Vrijdag 27 maart wordt het buitengewoon Urbi et Orbi uitgezonden om 17.55 uur op NPO2, ook door KRO-NCRV.

 

Foto: Ramon Mangold.

Tags: ,