Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Paus Franciscus in zijn boodschap van Pasen 2020: ‘Dit is geen tijd voor verdeeldheid’

Paus Franciscus in zijn boodschap van Pasen 2020: ‘Dit is geen tijd voor verdeeldheid’

Als “een nieuwe vlam” ontspringt het Goede Nieuws van de verrijzenis van Christus in de nacht, waarin de wereld, die al geconfronteerd werd met historische uitdagingen, nu ook wordt getroffen door een pandemie. “In deze nacht klinkt de stem van de Kerk: ‘Christus, mijn hoop, is verrezen!’”, aldus paus Franciscus op zondag 12 april in zijn paasboodschap voordat hij de zegen ‘Urbi et orbi’ gaf.

“Christus, mijn hoop, is verrezen!” is “een andere ‘besmetting’, een boodschap die van hart tot hart wordt overgebracht – want elk menselijk hart wacht dit Goede Nieuws. Het is de besmetting van de hoop”, aldus de paus. De verrijzenis is geen “magische formule” die problemen doet verdwijnen, maar “de overwinning van de liefde op de wortel van het kwaad, een overwinning die het lijden en de dood niet ‘omzeilt’, maar erdoorheen gaat, een weg opent in de afgrond, het kwaad in het goede verandert: dit is het unieke kenmerk van de kracht van God.”

Direct en indirect door het virus geraakt

De paus sprak over de velen die direct door het virus worden getroffen en over de mensen die indirect door het virus worden geraakt. “In deze weken is het leven van miljoenen mensen plotseling veranderd. Voor velen is het thuisblijven een gelegenheid geweest om na te denken, zich terug te trekken uit het hectische levensritme, bij geliefden te blijven en van hun gezelschap te genieten. Voor velen is dit echter ook een tijd van zorgen over een onzekere toekomst, over banen die op de tocht staan en over andere gevolgen van de huidige crisis.”

Paus Franciscus moedigt politieke leiders aan “zich actief in te zetten voor het algemeen belang, om de middelen te verschaffen die nodig zijn om iedereen in staat te stellen een waardig leven te leiden en om, wanneer de omstandigheden het toelaten, hen te helpen bij het hervatten van hun normale dagelijkse activiteiten.”

Staakt het vuren

“Dit is geen tijd voor verdeeldheid”, sprak de paus die opriep tot een onmiddellijk wereldwijd staakt-het-vuren en het stoppen van de productie van en handel in wapens. Daarna stond hij, tot slot, stil bij humanitaire crises wereldwijd en vroeg aandacht voor het lot van migranten en vluchtelingen, onder wie veel kinderen. “Dit is geen tijd voor vergetelheid. De crisis waar we mee te maken hebben mag ons niet doen vergeten dat er nog vele andere crises zijn, waardoor zoveel mensen te lijden hebben.”

“Moge Christus, die de dood al heeft verslagen en voor ons de weg naar het eeuwige heil heeft geopend, de duisternis van onze lijdende mensheid verdrijven en ons naar het licht van zijn glorieuze dag leiden, een dag die geen einde kent. Ik wens u Zalig Pasen toe.”

Lees de paasboodschap van paus Franciscus op rkdocumenten.nl.

Bericht overgenomen van bisdom Rotterdam, lees het complete bericht hier. 

Foto: Ramon Mangold.

Tags: ,