Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > oecumene > Oecumenisch gebed voor de martelaren en voor vrede in Apeldoorn

Oecumenisch gebed voor de martelaren en voor vrede in Apeldoorn

De Gemeenschap van Sant’Egidio organiseert een oecumenische wake om de martelaren van deze tijd te herdenken en te bidden voor de vrede in de wereld. Dit gebed vindt plaats op dinsdag 4 april om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk (Mariakerk) aan de Stationsstraat 13 in Apeldoorn.

De bisschop van de Syrisch Orthodoxe kerk, Mor Polycarpus zal voorgaan, samen met hoogwaardigheidsbekleders uit onder andere de Russisch Orthodoxe Kerk, Koptische Kerk, Oud Katholieke Kerk, Protestante Kerk Nederland en Rooms-Katholieke Kerk. Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie zal mgr. mr. Drs. TH. C. M. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, aanwezig zijn.

Er zal worden gebeden voor de Christenen in Syrië, Iran, Irak en overal in de wereld waar grote dreiging is en mensen slachtoffer zijn van aanhoudend geweld. ‘Het is passend om ter voorbereiding op het Paasfeest samen te komen in deze oecumenische gebedsdienst. Wij hopen dat de verschillende christelijke kerken ruim vertegenwoordigd zijn. … Het is een gebed uit solidariteit met alle christenen die leven in de verdrukking en worden vervolgd voor hun geloof’, zegt de organisatie van Sant’Egidio.

Meer informatie over het Gebed voor de Martelaren en de kerk van S. Bartelomeo in Rome, een van de kerken waar de gemeenschap van Sant’Egidio haar avondgebed houdt, en die in 2002 met de inzegening van de icoon van de martelaren van de twintigste eeuw door de paus werd toegewijd aan de herinnering van de geloofsgetuigen, vindt u hier.

De foto is genomen tijdens een van de oecumenische gebedsvieringen in de afgelopen jaren.