Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Nieuwe oproep aan parochies om mee te doen met Kerkproeverij/Back to church

Nieuwe oproep aan parochies om mee te doen met Kerkproeverij/Back to church

Parochies worden via de bisdommen opgeroepen om in 2018 mee te doen aan Kerkproeverij/Back to church, een interkerkelijk initiatief om mensen uit te nodigen (weer) mee te gaan naar de kerk. Na een succesvolle introductie in Nederland in 2017 staat voor 2018 het weekend van 15 september voor dit project in de agenda. De Nederlandse bisschoppen willen door middel van een brief dit initiatief nogmaals onder de aandacht brengen en mee aanbevelen.

De Rooms-Katholieke Kerk is vanaf het begin nauw bij de landelijke organisatie van Kerkproeverij/Back to church betrokken. Vicaris drs. A. Bultsma, vertegenwoordiger van de R.-K. Kerk in de Raad van Kerken, zit op verzoek van de bisschoppenconferentie in het kernteam. Mw. A. Kruse MA, hoofd pers en communicatie van de bisschoppenconferentie is betrokken bij het landelijke communicatieteam. Vorig jaar werd vanuit de Raad van Kerken Nederland de oorspronkelijk Engelse actie “Back to Church” geïntroduceerd en ruim 20 kerkgenootschappen hebben de handen ineengeslagen om hiervan een succes te maken. KRO-NRCV en EO ondersteunden dit initiatief, samen met nog een aantal andere kerk-betrokken bedrijven en organisaties. Ook de Nederlandse bisschoppen schaarden zich achter het idee om kerkgangers te vragen voor een bepaalde zondag mensen uit hun eigen omgeving – bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, collega’s – uit te nodigen een keer mee naar de kerk te gaan.

Verwelkomend zijn is goed, uitnodigend beter!

De Back to Church beweging is inmiddels in 17 landen op gang gekomen. De onderliggende gedachte is dat er best veel mensen zijn die graag (opnieuw) eens naar de kerk zouden willen gaan, maar een te hoge drempel ervaren. In de brief aan de parochies staat daarover: ‘Veel parochianen zal dat mogelijk verbazen. Iedereen is toch welkom, de deur staat toch open? In de praktijk wordt dat niet zo ervaren. Niet alleen in de Katholieke Kerk. Alle deelnemende kerkgenootschappen herkennen dit. Allemaal erkennen ze dat de wederzijdse beeldvorming van kerkgangers en niet-kerkgangers vaak niet beantwoordt aan de realiteit en een update behoeft. Allemaal herkennen ze ook dat iedereen verlangt verwelkomend te zijn, maar dat misschien toch niet zo is. En alle betrokken kerkgenootschappen beseffen dat verwelkomend zijn goed is, maar uitnodigend beter.’

Een persoonlijke uitnodiging maakt het verschil maar dat vraagt van de kerkgangers om hun schroom te overwinnen en op de mensen om hen heen af te stappen: “Ga je met me mee naar de kerk?”.  Vicaris Bultsma: ‘De actie is al een succes wanneer kerkgangers daadwerkelijk anderen hebben uitgenodigd en een geloofsgemeenschap dat kan vieren. Er wordt dan gebouwd aan een kerkcultuur die uitnodigend is en daarmee wordt de drempel om (weer) een keer naar de kerk te gaan lager. Of er op die uitnodiging wordt ingegaan en wat daarvan de gevolgen zullen zijn is vooral in Gods hand. Paulus beschrijft immers al hoe hij plantte, Apollos water gaf, maar God zorgde voor de groei (Vgl.  1 Kor. 3,6).’

Gratis brochure kerkgebouw

Het weekend van 15 en 16 september is uitgekozen als landelijk moment om een Back to Church-zondag te houden. Er kunnen andere data gekozen worden, daarin zijn de parochies dit keer vrij, maar de publiciteit en ondersteuning is op genoemde data gericht. Nieuw dit jaar is dat parochies die meedoen aan de actie een brochure ontvangen over het kerkgebouw om uit te delen in de viering van Kerkproeverij/Back to church. De brochure laat zien hoe een kerkgebouw is ingericht en wat de betekenis daarvan is. De uitgave wordt gratis ter beschikking gesteld in samenwerking met katholiekleven.nl en rkkerk.nl en kan kosteloos worden aangevraagd via contact@katholiekleven.nl.

Kijk voor meer informatie op www.rkkerk.nl, www.Raadvankerken.nl  en www.Kerkproeverij.nl. Via deze laatste site kunnen parochies zich als deelnemer aanmelden.