Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuw in de serie Kerkelijke Documentatie: terugblik op Heilig jaar van de Barmhartigheid

Nieuw in de serie Kerkelijke Documentatie: terugblik op Heilig jaar van de Barmhartigheid

In de week voor Kerstmis 2017 verschijnt in de serie Kerkelijke Documentatie een nieuwe uitgave. Deze editie biedt onder meer een mooie terugblik op het Heilig jaar van de Barmhartigheid. Daarnaast bevat deze uitgave een vertaling van de tekst ‘Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping’. Snelle bestellers van deze bijzondere uitgave Kerkelijke Documentatie 2017 nummer 1 krijgen korting.

De tekst ‘Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping’ is van de Pauselijke Commissie voor de religieuze betrekkingen met de Joden. Het is een reflectie op theologische vraagstukken aangaande Katholiek-Joodse relaties bij gelegenheid van het 50 jarig jubileum van het document ‘Nostra aetate’. De vertaling is geautoriseerd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Dat geldt ook voor de teksten die tezamen de terugblik vormen op het Heilig jaar van de Barmhartigheid. In het betreffende hoofdstuk zijn de volgende vertalingen en brieven terug te lezen:

  • Misericordiae vultus. Bul met de afkondiging van het Buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid
  • Barmhartig als de vader. Brief van de R.-K. bisschoppen van Nederland bij gelegenheid van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid
  • Herbergzaam Nederland. Brief van de R.-K. bisschoppen van Nederland over de opvang van vluchtelingen
  • Apostolische Brief Misericordia et misera van de heilige vader Franciscus bij de afsluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid
  • Boodschap van de Heilige Vader Franciscus bij gelegenheid van de Eerste Werelddag van de armen, 19 november 2017.

Korting

Voor snelle bestellers van deze bijzondere uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie is er korting. Wie voor maandag 8 januari 2018 bestelt, betaalt slechts € 10,- (inclusief porto, exclusief behandelkosten van € 1,10.) Vanaf 8 januari is de prijs € 12,50 per exemplaar (inclusief porto, exclusief behandelkosten van € 1,10). De oplage is beperkt en het is dus voordelig en raadzaam om tijdig te bestellen. Houd er wel rekening mee dat in verband met de feestdagen uw bestelling waarschijnlijk pas in het nieuwe jaar wordt geleverd. Voor vragen over uw bestelling kunt u na 2 januari (dagelijks tot 12.30 uur) bellen met Bisdom Breda: 076 – 522 34 44.

Bestellen: Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens (zie hieronder). Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda. U kunt voor het bestellen ook onderstaand bestelformulier printen en ingevuld retourneren:

——————————————————————————-

Ja, ik wil Kerkelijke Documentatie deel 1 2017  bestellen. Prijs bij bestellen tot 8 januari 2018 € 10,- en daarna € 12,50 per stuk, inclusief verzendkosten en excl. behandelingskosten à € 1,10.

Naam:

Straat:

Postcode:                     Plaats:

Aantal exemplaren:

E-mailadres:

IBAN Banknummer:

In een gefrankeerde envelop sturen naar: Bisdom Breda, Postbus 90.189 4800 RN Breda