Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Dossiers > Uitgelicht: Misbruik > Kerk neemt Eindverslag van de Stichting Beheer & Toezicht in ontvangst

Kerk neemt Eindverslag van de Stichting Beheer & Toezicht in ontvangst

Utrecht 18 december 2017 – Op 18 december 2017 presenteerde de Stichting Beheer & Toezicht in Utrecht zijn Eindverslag. Kardinaal Eijk zegde toe dat de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) grondig kennis zullen nemen van het Eindverslag.

De Stichting Beheer & Toezicht presenteerde het Eindverslag aan de Bisschoppenconferentie en de KNR, aan bestuursleden en betrokkenen van slachtofferorganisaties en aan de pers.

De onafhankelijke Stichting Beheer & Toezicht werd in 2011 ingesteld door de Bisschoppenconferentie en de KNR op advies van de Commissie Deetman. De Stichting kreeg vier pijlers: het Meldpunt, de onafhankelijke Klachtencommissie, de Compensatiecommissie en het Platform Hulpverlening. Er werden 3.678 meldingen van seksueel misbruik ingediend, die resulteerden in 2.060 klachten.

Kardinaal Eijk sprak zijn dank uit aan het bestuur en de medewerkers van de Stichting Beheer & Toezicht en aan de vertegenwoordigers van slachtoffergroepen. “Als Kerk hebben we niet steeds direct adequate antwoorden weten te geven op het probleem van het seksueel misbruik. Hierin hebben we een leerproces doorgemaakt”, aldus de kardinaal. “We moesten immers op talrijke terreinen pionierswerk verrichten, omdat er ook in andere sectoren van de samenleving nog relatief weinig ervaring was opgedaan met de behandeling van een groot aantal klachten van seksueel misbruik dat in korte tijd werd ingediend.”

Dankzij het werk en de adviezen van de Commissie Deetman en de positief-kritische samenwerking met alle betrokkenen, heeft de Kerk deze jaren professionele hulp aan de slachtoffers geboden, leed erkend middels een zorgvuldige klachtenprocedure, financiële genoegdoening geboden en een breed scala van preventieve maatregelen genomen.

Nu ook onder meer ded van de sport en die van de televisie, film en politiek met een maatschappelijke discussie over seksueel misbruik wordt geconfronteerd (de ‘me-too-discussie’), zijn de Bisschoppenconferentie en de KNR van harte bereid met anderen te spreken over de ervaringen die zij hebben opgedaan in de genoemde aanpak.

De R.-K. Kerk houdt zorg voor de slachtoffers, zowel waar het gaat om klachten van seksueel misbruik uit het verleden als actuele klachten. Slachtoffers kunnen zich melden bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Dit biedt ook hulpverlening aan.

Lees hier de toespraak van kardinaal Eijk.

Eindverslag Stichting Beheer & Toezicht

Eindverslag Stichting Beheer & Toezicht Engelse vertaling

Foto: Ramon Mangold.