Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > oecumene > Nederlandse videoboodschap nuntius Zuid-Soedan bij pausbezoek

Nederlandse videoboodschap nuntius Zuid-Soedan bij pausbezoek

“Blijf Zuid-Soedan volgen. Vergeet het niet.” Dat benadrukt de pauselijke nuntius voor Zuid-Soedan, mgr. Bert van Megen, in een videoboodschap die op donderdag 2 februari werd getoond in Den Haag. Hier kwamen vertegenwoordigers van verschillende kerkgenootschappen en organisaties die werken in Zuid-Soedan samen om te bidden voor een geslaagde oecumenische pelgrimage naar Zuid-Soedan.

Deze dagen brengt paus Franciscus een bezoek aan Zuid-Soedan samen met aartsbisschop Justin Welby van Canterbury en de presbyteriaanse predikant Ian Greenshields, moderator van de Algemene vergadering van Schotland. Ongeveer 60 procent van de bevolking van Zuid-Soedan is christelijk.

“We hopen en bidden allemaal dat het bezoek zal slagen”, zegt mgr. Van Megen. “Ik ben er persoonlijk heel erg van overtuigd. Ik weet zeker dat de paus door zijn aanwezigheid samen met de aartsbisschop en de moderator iets teweeg zal brengen in dit land. We hopen en bidden dat vooral de leiders en ook de omringende landen hun beste beentje zullen voorzetten, opdat die dynamiek op gang blijft komen en er een nieuw elan ontstaat om werkelijk tot vrede en gerechtigheid te komen in Zuid-Soedan; dit jonge land dat nog zoveel moeilijkheden heeft en waar de bevolking al tientallen jaren lijdt onder oorlog, verdrukking en verdrijving. We hopen dat met de bijstand van de Heilige Geest mensen tot inzicht komen en mensen een nieuw verlangen voelen om werkelijk een nieuwe maatschappij te stichten van vrede en gerechtigheid.”

Oecumenische gebedsviering

De oecumenische gebedsviering in Den Haag vond plaats in de H. Antonius van Padua kerk. Rector Van der Helm heette de aanwezigen welkom en nodigde mgr. Van den Hende (voorzitter van de bisschoppenconferentie en bisschop van Rotterdam), ds. Crouwel (algemeen secretaris raad van kerken) en rev. Roden (pastor Anglicaanse parochie Den Haag) uit om voor te gaan in gebed. Daarna volgde een ontmoeting, waarbij de vertegenwoordigers van de organisaties die in Zuid-Soedan werken kort hun werk presenteerden en de uitdagingen in het land benoemden. Ze spraken hun hoop uit dat de pausreis en het oecumenische bezoek aan Zuid-Soedan de bevolking zal helpen bij de opbouw van de samenleving en vrede zal brengen. Na decennia van burgeroorlog werd Zuid-Soedan in 2011 onafhankelijk van Soedan. Maar ook daarna was er oorlog en geweld. Zuid-Soedan is een van de armste landen ter wereld.

Een van de organisaties die werkzaam is in Zuid-Soedan is Pax. Mgr. Van Megen noemt hen en bedankt hen in zijn videoboodschap. Een van de andere organisaties die deze middag kort aan het woord komt, is de bisschoppelijke Vastenactie. Directeur Marc Bollerman vertelt dat de Adventsactie afgelopen jaar voor buurland Congo was en dat de campagne in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen voor Zuid-Soedan wordt gehouden.

Bekijk de videoboodschap van mgr. Bert van Megen. Hij is nuntius voor Zuid-Soedan en ook nuntius voor Kenia.

Foto: mgr. Bert van Megen, nuntius van Zuid-Soedan en Kenia.

 

Tags: , , ,