Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Parochiebladenservice > Serie artikelen Jubeljaar 2025: Hoe vieren we het Jubeljaar?

Serie artikelen Jubeljaar 2025: Hoe vieren we het Jubeljaar?

Op 9 mei verscheen de bul van paus Franciscus voor het Jubeljaar 2025: ‘Spes non confundit’ (De hoop stelt niet teleur). De paus roept op om het Jubeljaar te vieren met concrete acties voor kwetsbare groepen.

“Mijn gedachten gaan uit naar al die hoopvolle pelgrims die naar Rome zullen reizen om het Heilig Jaar mee te maken en naar al die anderen die, hoewel ze de stad van de apostelen Petrus en Paulus niet kunnen bezoeken, het in hun plaatselijke Kerken zullen vieren. Moge het Jubeljaar voor iedereen een moment zijn van oprechte, persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus.” Dit schrijft paus Franciscus in zijn bul voor het Jubeljaar met het thema “Pelgrims van Hoop”.

Zowel in Rome als in de bisdommen (de lokale Kerken) zal het Jubeljaar worden gevierd vanaf dinsdag 24 december wanneer de Heilige Deur wordt geopend in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. De zondag daarna, 29 december 2024, zullen bisdommen wereldwijd het Jubeljaar openen met een eucharistieviering in hun kathedraal.

“We zijn geroepen om hoop te vinden in de tekenen van de tijd die de Heer ons geeft”, aldus de paus over het Jubeljaar. “De tekenen van de tijd, waaronder het verlangen van mensenharten die Gods verlossende aanwezigheid nodig hebben, zouden tekenen moeten worden van hoop. […] Het eerste teken van hoop zou het verlangen naar vrede in onze wereld moeten zijn, die opnieuw ondergedompeld is in de tragedie van oorlog”, schrijft de paus. En hij wijst op openheid voor het leven en verantwoordelijk ouderschap: “Hoopvol naar de toekomst kijken betekent ook enthousiast zijn over het leven en bereid zijn om het te delen.”

De paus vraagt om iets te doen dat hoop geeft aan gevangenen, zieken, jongeren, migranten, ouderen en armen.

Met name ook roept de paus op om in het Jubeljaar “tastbare tekenen van hoop te zijn voor onze broeders en zusters die ontberingen van welke aard dan ook ervaren.” Concreet vraagt de paus iets te doen dat hoop geeft aan gevangenen, zieken, jongeren, migranten, ouderen en armen. En hij benadrukt: “Het Jubeljaar herinnert ons eraan dat de goederen van de aarde niet bestemd zijn voor een paar bevoorrechten, maar voor iedereen. De rijken moeten vrijgevig zijn en hun ogen niet afwenden van hun broeders en zusters in nood.”

Ook in Nederland zullen in de bisdommen, parochies en geloofsgemeenschappen activiteiten worden georganiseerd rond het Jubeljaar. Meer hierover wordt in de loop van het Jubeljaar bekend gemaakt. Kijk ook op de speciale website: jubeljaar2025.nl.

Bron: ‘Spes non confundit’ nr. 6-16

Dit artikel is onderdeel van een reeks van vijf artikelen. Klik hier voor meer informatie.

Foto: Ramon Mangold.

Tags: , , , ,