Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Geen categorie > Nationale Roepingenweek rondom Hoogfeest Heilige Willibrord primeur in Nederland

Nationale Roepingenweek rondom Hoogfeest Heilige Willibrord primeur in Nederland

In 2019 organiseert de R.-K. Kerk in Nederland voor het eerst een Nationale Roepingenweek. Van zondag 3 tot en met zaterdag 9 november zijn er in de bisdommen speciale vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staan. Er wordt van bisdom tot bisdom gebeden om roepingen.

Belangrijk element in deze Nationale Roepingenweek is een icoon van de heilige Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie. Doel van deze speciale week rond het Hoogfeest van Willibrord (7 november) is het fundamentele belang benadrukken van religieuze roepingen voor de Kerk. Waar mogelijk zal de lokale bisschop voorgaan tijdens deze vieringen. Ook vanuit de Konferentie Nederlandse Religieuzen wordt meegewerkt aan dit initiatief van het landelijke Roepingenoverleg.

Gebedsestafette
“Religieuze roepingen zijn in deze tijd en samenleving niet zo vanzelfsprekend,” aldus rector Patrick Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding en voorzitter van het nationale Roepingenoverleg. “Met dit initiatief willen we laten zien dat het menens is: Nederland heeft een groeiend priestertekort en veel religieuze ordes en congregaties hebben geen aanwas. Als we als gelovigen niet vragen om nieuwe roepingen, zal de Heer ze ook niet geven. Vandaar deze speciale gebedsestafette in de bisdommen. We hopen natuurlijk dat de aandacht voor roepingen na deze week doorgaat,” zegt Kuipers.

De R.-K. Kerk kent al wel een jaarlijkse Roepingenzondag, waarin wereldwijd gebeden wordt om roepingen. Kuipers zegt over de keuze om de roepingenweek rond het Hoogfeest van de Heilige Willibrord te organiseren: “Willibrord is een blijvend voorbeeld, omdat ook hij in lastige omstandigheden moed bleef houden en het geloof verspreidde. Daarvoor zijn de komende jaren priesters, diakens en religieuzen broodnodig.”

Programma:
Zondag 3 november 2019 bisdom Den Bosch
Maandag 4 november 2019 bisdom Rotterdam
Dinsdag 5 november 2019 bisdom Haarlem-Amsterdam
Woensdag 6 november 2019 bisdom Roermond
Donderdag 7 november 2019 (Hoogfeest H. Willibrord) bisdom Groningen-Leeuwarden
Vrijdag 8 november 2019 religieuzen KNR
Zaterdag 9 november 2019 Aartsbisdom Utrecht

Iedereen is welkom om mee te bidden, houd voor meer informatie over tijd en plaats de website van het eigen bisdom in de gaten.