Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Minister-president in gesprek met delegatie vanuit de kerken

Minister-president in gesprek met delegatie vanuit de kerken

‘Het is goed als we elkaar met enige regelmaat spreken’. Dat welkom gaf minister-president Mark Rutte aan de delegatie van de kerken, die dinsdag 13 september bij hem op bezoek was in het befaamde torentje. Ook vakminister Ard van der Steur en enkele ambtenaren woonden het gesprek bij.

Enkele jaren geleden was er een dergelijk overleg geweest in het Catshuis. Sindsdien waren er nogal wat verschuivingen in de bemensing van de kerkelijke posten. De ontmoeting diende dan ook om elkaar persoonlijk te ontmoeten, zodat mensen van de kerk en de overheid elkaar gemakkelijk weten te vinden op momenten dat het nodig is.

Het gesprek ging vooral over de plaatselijke inzet van vrijwilligers. De kerk is de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland en de inzet van deze mensen is van belang in een tijd dat participatie een kurk is waarop de samenleving drijft. De delegatieleden gaven verschillende voorbeelden van inzet van vrijwilligers, variërend van de vluchtelingenhulp tot zorg voor mensen aan de onderkant van de samenleving.

Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken, overhandigde de twee bewindslieden een exemplaar van de uitgave ‘Werk en welvaart van morgen’, waarin de kerken hun visie op sociaaleconomisch terrein hebben uitgeschreven. Hij wees daarbij op het belang van onbetaald werk, op de christelijke-sociale traditie en op de noodzaak de waarde van een economie in meer te benoemen dan in ‘kengetallen’ van het bruto binnenlands product.

Er was ruimte om allerlei praktische voorbeelden te geven van hoe kerken op plaatselijk niveau een forum bieden waar diverse bevolkingsgroepen elkaar ontmoeten. Ook de inzet voor bijvoorbeeld vluchtelingen kwam aan de orde en het vredesgebed dat in plaatsen als Den Haag (Vredesplein) en Enschede (Walk of Peace) gestalte krijgt. Afgesproken werd dat er later dit jaar nog een vervolggesprek zal zijn met staatssecretaris Klaas Dijkhoff om over de vluchtelingenzorg te spreken.

Van de kant van de kerken waren de volgende personen bij de ontmoeting aanwezig: ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, Mgr. Jan Liesen (bisschop van Breda), vicevoorzitter van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie, drs. Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken, mr. Suzan Daalmans, secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie, majoor Jeanne van Hal van het Leger des Heils, Kees Nieuwerth, vice-voorzitter van de Raad van Kerken, priester Ad van der Helm van het Haagse Beraad van Kerken en Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken.

Mark Rutte is nog niet zo lang geleden op bezoek geweest bij paus Franciscus. Hij noemde dat een inspirerende ontmoeting. De berichten daarover waren voor het Haagse Beraad van Kerken aanleiding om de minister-president te vragen ook met de kerken in Nederland te spreken. Het gesprek op 13 september sloot daar in zekere zin verder op aan; het was in ieder geval de reden dat ook de voorzitter van het Haagse Beraad van Kerken bij de ontmoeting aanwezig was.


Op de foto helemaal links secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie mr. Suzan Daalmans en Mgr. Jan Liesen, vicevoorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. (Copyright Nia Palli, AZ)
Bron tekst: Raad van Kerken.