Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Van den Hende zegent bloemen voor Pasen in Rome

Mgr. Van den Hende zegent bloemen voor Pasen in Rome

Mgr. Van den Hende zegende op dinsdag 16 april de bloemen die op transpart zijn gegaan naar Rome om daar het Sint Pietersplein feestelijk op te luisteren ter ere van Pasen. Pastoor Rochus Franken en diaken Iwan Osseweijer van de Willibrordusparochie vergezelden de bisschop. Namens de Keukenhof, voor de derde keer trotse gastheer van deze gebeurtenis, heette Bart Siemerink allen welkom.

Paul Deckers is floraal vormgever en hoofdarrangeur van dit bijzondere project. Hij vertelt het gezelschap over de ‘paradijsvogelbloem’ die dit jaar een bijzondere plek heeft in de versieringen. “De bloem is net een vogel. In het christelijke geloof staat de bloem voor de vlammen die het neerdalen van de Heilige Geest op de apostelen symboliseren. Bovendien staat de bloem voor vrijheid en onsterfelijkheid.” Tegen de telers, de bisschop en alle aanwezigen zegt hij: “We mogen het weer gaan maken in Rome voor de paus, vanwege Pasen. En als de paus dan in het Italiaans zegt ‘bedankt voor de bloemen’, kunnen we alleen maar zeggen: wat mooi dat we dit mogen doen.”

Geschenk van de Schepper

De Keukenhof verwelkomt op deze dag tussen de 25.000 en 30.000 gasten uit binnen- en buitenland. Vanwege de zegening van het bloementransport zijn er ook veel journalisten om verslag te doen. “Vandaag zijn er in de Keukenhof mensen uit vele landen om de bloemen te bewonderen”, vertelt Mgr. Van den Hende voordat hij de bloemen zegent. “Over enkele dagen wordt op het wereldberoemde Sint Pietersplein in Rome het paasfeest gevierd, ook voor mensen uit alle landen aanwezig op het plein en via de sociale media. Het feest van de verrijzenis van Christus zal worden onderstreept door de pracht van de bloemen.”

De bloemen en planten, die vakkundig zijn opgekweekt, zijn een geschenk van de Schepper zegt mgr. Van den Hende: “Ik hoop dat de bloemen op het Sint Pietersplein mensen zullen doen beseffen hoe belangrijk de Schepping is en hoe wij daarmee omgaan. We hebben een opdracht om zuinig te zijn op wat God ons geeft: deze bloemen en ook het vakmanschap waarmee ze zijn gekweekt.”

Paradijsvogelbloem

Na de zegening beantwoordt de bisschop vragen van de journalisten. Wat is eigenlijk de zegening van de bloemen? De zegening van de bloemen is dank zeggen voor de pracht van de bloemen en het vakmanschap waarmee ze zijn gekweekt, en God vragen om een behouden reis. Gevraagd naar de christelijke betekenis van de ‘paradijsvogelbloem’ (zie foto) verwijst de bisschop naar oude muurschilderingen uit het vroege christendom, verwijzend naar het eeuwig leven. Hierop komen inderdaad paradijsvogels voor zoals op een bekende afbeelding van de Goede Herder in de catacombe van Priscilla. En gaat de bisschop zelf ook naar Rome voor Pasen? Nee, de bisschop viert Pasen in het eigen bisdom.

 

Foto’s en verslag: bisdom Rotterdam. Meer foto’s van deze gebeurtenis zijn te zien op deze site.

Tags: , ,