Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Hurkmans treedt 6 november aan als rector van de Friezenkerk in Rome

Mgr. Hurkmans treedt 6 november aan als rector van de Friezenkerk in Rome

Komende zondag, 6 november, zal in Rome mgr. A.L.M. Hurkmans, emeritus bisschop van ’s Hertogenbosch, aantreden als rector van de Friezenkerk in Rome. Bij de plechtigheden is namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie voorzitter mgr. Van den Hende aanwezig. Hij is hoofdcelebrant in de eucharistieviering die via de televisie door KRO-NCRV wordt uitgezonden in Nederland.

Mgr. Hurkmans gaat met enthousiasme en vertrouwen aan de slag in Rome. Hij schrijft daarover op de website van de Friezenkerk: ‘Graag maak ik snel kennis met belangstellende gelovigen en de gemeenschap rondom onze kerk. Vanuit mijn diepe verbondenheid met God, de Vader, de Schepper en de Heer van al wat leeft, met Jezus, die altijd wegen opent, met de Heilige Geest die geneest en één maakt, wil ik straks dienstbaar staan in onze kerk en met alle hulp van de vrijwilligers en het bestuur ervoor zorgen dat deze kostbare plaats voor de Nederlanders in Rome bewaard blijft en een thuis kan zijn voor alle mensen van goede wil.’

De nieuwe rector ziet er naar uit Nederlanders in Rome te ontvangen. ‘Elke morgen zal ik in de kerk te vinden zijn, daar mag een ieder binnen lopen, om kennis te maken, om “even” in de moederstaal te praten, om een stukje levensgeschiedenis te delen, ik zal er zijn om te luisteren.’

Dank aan vertrekkende rector

Mgr. Van den Hende brengt namens de bisschoppenconferentie ook zijn dank over aan de vertrekkende rector, pater Tiemen Brouwer OP, die negen jaar met grote toewijding de pastorale taak heeft vervuld als rector van de Friezenkerk en als zielzorger voor de Nederlandse geloofsgemeenschap in en rond Rome.

‘Wij zijn als Nederlandse bisschoppen zeer veel dank verschuldigd aan pater Tiemen Brouwer. Nu hij terugtreedt en zijn pastorale taken overdraagt aan mgr. Antoon Hurkmans, willen wij pater Tiemen van harte bedanken voor zijn toegewijde inzet voor de Friezenkerk en haar gemeenschap gedurende de afgelopen jaren’, aldus mgr. Van den Hende.

‘Ook willen wij pater Brouwer alle goeds toewensen voor de tijd die komt, waarin hij als biechtvader in de basiliek van Maria Maggiore beschikbaar blijft voor mensen die Gods vergeving vragen voor hun zonden en die in het sacrament van boete en verzoening de eindeloze barmhartigheid van de Heer mogen ontvangen en ondervinden.’

De Friezenkerk heet officieel de kerk van de HH. Michaël en Magnus. Op een steenworp van de Sint Pieter gelegen, geldt deze kerk als de kerk van de Nederlanders in Rome. Veel pelgrimsgroepen bezoeken de Friezenkerk en Nederlandse katholieken in Rome komen er samen voor het vieren van de eucharistie. Kijk voor meer informatie ook op www.friezenkerk.nl.

 

 Foto: Wim Koopman