Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Van den Hende bij start Lutherjaar: ‘Herstel van eenheid is de Reformatie van vandaag’

Mgr. Van den Hende bij start Lutherjaar: ‘Herstel van eenheid is de Reformatie van vandaag’

“Het is nu voor de eerste keer dat katholieken en protestanten samen stil staan bij de gebeurtenis van de Reformatie, 500 jaar geleden. In oecumenisch verband de Reformatie herdenken betekent niet dat we de verdeeldheid vieren als hoogtepunt of dat we verdeeldheid gaan benadrukken als rode draad in de kerkgeschiedenis. Wanneer we samen stil staan bij de Reformatie, dan maken we duidelijk te beseffen dat herdenken hand in hand mag gaan met groeien in eenheid.” Dit zei Mgr. Van den Hende op 31 oktober bij de start van het Lutherjaar.

De bisschop van Rotterdam is bisschop-referent voor de oecumene en voorzitter van de Bisschoppenconferentie. Hij nam deel aan de landelijke startbijeenkomst in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam.

“Het is voor de eerste keer dat katholieken en lutheranen wereldwijd samen de Reformatie gedenken,” signaleerde de bisschop tijdens het podiumgesprek waaraan hij deelnam. “In 2017 is het 500 jaar geleden -een half millennium- dat de augustijner pater Maarten Luther zijn stellingen bekend maakte. Hij had destijds niet de bedoeling een nieuwe kerk te stichten. Maar toch kwam het tot een breuk, tot verwijdering en strijd.”

“Samen gedenken betekent dat we de overtuiging hebben dat er méér dingen zijn die katholieken en lutheranen/protestanten verbinden dan verdelen. Fundamenteel is dat we door de Doop geroepen zijn om deel uit te maken van het ene lichaam van Christus.”

Gebed en dialoog

Juist op 31 oktober komt paus Franciscus naar Zweden, naar Lund, de plaats waar in 1947 de Lutherse wereldfederatie werd opgericht, 60 jaar geleden. Het jaar 2017 is ook de vijftigste verjaardag van de katholiek-lutherse dialoog, die officieel begon in 1967 na het Tweede Vaticaans Concilie.

Mgr. Van den Hende: “De paus komt niet alleen om te kijken en te praten, hij komt naar Zweden juist ook om te bidden, om samen in gebed verenigd te zijn. Want het gebed heeft -de jaren door- de ontmoeting en de onderlinge gesprekken ten diepste gedragen. Op de eerste plaats de kracht van het gebed van Christus zelf: ‘Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen één zijn, Vader’ (Joh. 17, 20-21). Op de tweede plaats ons eigen aanhoudend bidden, in navolging van de Heer.”

De bisschop sprak over een nieuwe dialoog: “We zijn als christenen tot een nieuwe dialoog gekomen. De dialoog tot herstel van eenheid stelt niet alleen hoge eisen aan het gesprek dat gevoerd wordt maar vraagt ook een innerlijke gezindheid, namelijk dat je bereid bent en in staat om rekenschap te geven van je geloof in Christus en dat je wilt luisteren, omdat je oprecht geïnteresseerd bent in wat de ander in geloof te zeggen heeft, in het besef dat het de heilige Geest is die ons leidt van conflict naar gemeenschap.”

Getuigen van de liefde van God

“De eenheid die ons voor ogen staat is zo rijk aan barmhartigheid: dat we reeds nu in woord en werk kunnen getuigen van de liefde van God, samen dienstbaar aanwezig zijn in onze wereld van nu die zozeer gewond is door onrecht en verdeeldheid, door strijd en geweld, door vernietiging van mens en milieu. De geloofwaardigheid van christenen groeit op het moment dat onze eenheid zich verdiept en steeds meer gericht is op een toekomst die rijk is aan belofte en aan de vruchten van de Geest.”

“Uiteindelijk draagt de Reformatie pas echt vrucht wanneer we onze verdeeldheid te boven komen: herstel van eenheid is de Reformatie van vandaag,” sloot de bisschop zijn korte bijdrage af.

Voor meer informatie over het Lutherjaar zie de website van de Protestantse Kerk in Nederland.