Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Hoogenboom spreekt in Europees Parlement namens COMECE over mensenrechten

Mgr. Hoogenboom spreekt in Europees Parlement namens COMECE over mensenrechten

In een ‘Dialoog Seminar’ over Religie en Mensenrechten in de Europese Unie, dat gehouden werd in het Europees Parlement op 4 december, heeft mgr. Hoogenboom gesproken namens COMECE, de Commissie van Bisschoppen van de Europese Gemeenschap. Hij benadrukte tijdens zijn toespraak opnieuw de fundamentele betekenis van het respect voor de waardigheid van de menselijke persoon en op grond daarvan het grote belang van de bevordering en de bescherming van het fundamentele recht op vrijheid van godsdienst voor iedere mens.

Mgr. Hoogenboom is lid van COMECE namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Hij is ook voorzitter van de Commissie voor Juridische Zaken van COMECE en in die rol sprak hij bij deze gelegenheid. Hij onderstreepte dat de instituties van de EU verplicht zijn, evenals nationale autoriteiten, om het recht op godsdienstvrijheid in de volle breedte te bevorderen en te beschermen en om discriminatie te voorkomen voor iedereen, ongeacht hun lidmaatschap van meerderheids- of minderheidsdenominaties.

Het ‘Dialoog Seminar’ in het Europees parlement werd gehouden ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, door COMECE gezien als dé verklaring waarin het concept van gedeelde verantwoordelijkheid ten opzichte van mensenrechten wordt gedefinieerd. De bijeenkomst werd georganiseerd door Mairead McGuinness, Eerste Vice-Voorzitter van het Europees Parlement. Ook Michael O’Flaherty, directeur van het EU Agentschap voor Fundamentele Rechten was aanwezig, alsmede een delegatie van de Franse Bisschoppen die op dat moment een bezoek bracht aan COMECE en de in Brussel gevestigde instellingen van Europese Unie.

‘Religie kan en moet een realiteit zijn die mensen bij elkaar brengt en bruggen bouwt’, aldus Fr. Olivier Poquillon OP, Secretaris-Generaal van COMECE die eveneens sprak tijdens het ‘Dialoog Seminar’. Hij noemde de hiërarchisering van mensenrechten een ernstig obstakel voor het bevorderen en beschermen er van. Met het oog op de Europese Verkiezingen in 2019 riep hij alle mensen van goede wil op tot onderscheidingsvermogen en verantwoordelijkheid met als uiteindelijk doel dat de menselijke persoon centraal wordt gesteld in het Europese beleid.

Statement

Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft mgr. Hoogenboom als voorzitter van de COMECE-commissie Juridische Zaken ook een statement uitgebracht. Daarin onderstreept hij de juridische en politieke relevantie van deze verklaring voor de Kerk.

Download hier het statement van mgr. Hoogenboom. (Engels).

Lees hier de speech van Mgr. Hoogenboom in het Europees Parlement (Engels).