Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Hendriks benoemd tot lid van de Apostolische Signatuur

Mgr. Hendriks benoemd tot lid van de Apostolische Signatuur

Op zaterdag 30 september is in Rome bekend gemaakt dat Mgr. Hendriks, hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam, door paus Franciscus is benoemd tot lid van de Apostolische Signatuur, de hoogste rechtbank van de katholieke kerk, samen met drie kardinalen en een aarts­bisschop. Dit betekent overigens niet dat zijn overige werzaamheden veranderen.

De Apostolische Signatuur is de ‘Hoge Raad’ van de katholieke kerk en oordeelt onder meer over bepaalde vormen van beroep tegen uitspraken van de Romeinse Rota en over een beroep dat tegen beleidsbeslissingen wordt ingesteld (administratieve geschillen). Dit laatste beroep wordt gewoonlijk ingesteld tegen beslissingen van de Congregatie van de Romeinse curie, die de instantie is waar men in beroep gaat tegen beslissingen van vooral bisschoppen. De Signatura beoordeelt met name of de besluitvorming op de juiste wijze is gegaan. Hoofd van de Signatura is de Prefect, kardinaal Dominique Mamberti.

Benoemden

Van de vier benoemden is Mgr. Hendriks de enige die wat verder van Rome weg woont. De anderen zijn Zijne Eminentie kardinaal Agostino Vallini, die tot voor kort de kardinaal-vicaris van Rome was en nu met emeritaat is, Zijne Eminentie kardinaal Edoardo Menichelli, tot voor kort aarts­bisschop van Ancona-Osimo, Zijne Eminentie kardinaal Raymond Leo Burke, die tot voor enkele jaren prefect (hoofd) van de Apostolische Signatuur was en Aarts­bisschop Frans Daneels, die secretaris van de Apostolische Signatuur was en onlangs met emeritaat is gegaan. Het is een gezel­schap van zeer eminente mensen en uitstekende canonisten (deskundigen in canoniek recht).

Vertrouwen

De benoeming kwam onverwacht. Twee dagen geleden werd de hulpbisschop ervan op de hoogste gesteld en dat was wel een verrassing. Hij was al wel sinds 2003 consultor van de Congregatie voor de clerus. Mgr. Hendriks is paus Franciscus dankbaar voor het in hem gestelde vertrouwen. Het is een eervolle benoeming maar een die ook tijd zal vragen. Niet voor niets zijn de andere benoemden kardinalen en bisschoppen die in deze fase van hun leven over iets meer tijd kunnen beschikken. Hij spreekt de hoop uit – met Gods hulp – dat hij het in hem is gestelde vertrouwen niet teleur zal stellen.

Bericht: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Foto: Ramon Mangold.