Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Meer dan1.400 kerkgangers laten weten wat zij belangrijk vinden aan hun kerk

Meer dan1.400 kerkgangers laten weten wat zij belangrijk vinden aan hun kerk

Net iets meer dan 1.400 kerkgangers deden mee aan de Peiling Actie Kerkbalans 2020, een online enquête, waarin respondenten dertien waarden een cijfer konden geven. Op deze manier hebben zij laten weten wat zij belangrijk vinden in hun kerk. De uitkomsten van de peiling worden op 17 januari gepresenteerd in het Museum Catharijne Convent.   

“Met de peiling willen we iedereen aan het denken zetten over de meerwaarde van de lokale kerk,” aldus Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans. “We vroegen wat mensen belangrijke waarden vinden. Van herkenbare kernwaarden als vieren van sacramenten en inspirerende vieringen tot de meer sociale aspecten van kerk-zijn als naar elkaar omzien en gastvrijheid. De uitkomsten zijn verrassend en interessant voor parochies en gemeenten en leveren mogelijk nieuwe inzichten voor beleid.”

Respondenten
In 2018 hield Actie Kerkbalans voor het eerst een peiling. Deze werd voornamelijk gedeeld met de organisatoren van Actie Kerkbalans. Dit zijn de mensen de campagne in hun eigen parochie of gemeente uitvoeren. Er deden toen 284 mensen mee. Anna Kruse: “Omdat we merkten dat meer kerkleden hun mening wilden geven, hebben we de enquête in 2019 breder uitgezet. Alle kerkleden mochten meedoen en rond de 1.400 mensen hebben daar gehoor aangegeven. Dit blijken met name mensen die actief betrokken zijn bij hun kerk.”

Ongeveer de helft van de respondenten was katholiek, de andere helft protestants. De man-vrouw verdeling is ook nagenoeg gelijk. Wat leeftijd betreft is het overgrote deel van de respondenten ouder dan 56 jaar. De respondenten kun je gerust actieve en betrokken kerkgangers noemen: 75% van de deelnemers bezoekt al langer dan elf jaar naar zijn/haar kerk en 81% doet vrijwilligerswerk.

Perspresentatie
De uitkomsten van de peiling worden gepresenteerd tijdens de landelijke perspresentatie van Actie Kerkbalans. Deze vindt plaats op vrijdag 17 januari in het Catharijne Convent te Utrecht. Dr. Theo Schepens (o.a. docent godsdienstsociologie) geeft een reactie op de uitkomsten.

Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in Nederland. De kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk vragen in de actieweken van 18 januari tot 4 februari 2020 al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk.

 

 

Tags: ,