Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Laudato si’ Alliantie publiceert inspiratiegids voor Periode van de Schepping (1 september tot en met 4 oktober)

Laudato si’ Alliantie publiceert inspiratiegids voor Periode van de Schepping (1 september tot en met 4 oktober)

De Laudato si’ Alliantie in Nederland komt in samenwerking met Ecokerk in Vlaanderen met nieuw materiaal om de Periode van de Schepping (1 september tot en met 4 oktober) te vieren. Dit materiaal wordt aangeboden in een inspiratiegids met bezinnende en verbindende ideeën ook voor de zondagse vieringen.

De ideeën en gebeden rondom het thema ‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft’ zijn voor gebruik in gemeente en parochie. Bisschop de Korte, voorzitter van de Laudato si’ Alliantie Nederland zegt daarover: “Het herstel van verbinding met de natuur en de armen van deze aarde, brengt ons dichter bij onze Schepper. Het is goed om ook in de kerk bezig te zijn met deze thema’s. De Scheppingsperiode is daarvoor uitermate geschikt”.

Bijbel en biodiversiteit

De gids geeft inspiratie voor invulling van de Scheppingsperiode. Hij bevat liturgieën voor vijf zondagen en de Wereldgebedsdag voor de schepping, maar geeft ook tal van ideeën om gesprekken aan te gaan in de parochie en om samen te zorgen voor de natuur.

Daan Savert, van de Laudato si’ Alliantie Nederland werkte samen met collega’s van Ecokerk Vlaanderen aan deze inspiratiegids. Savert: “Bij het werken aan dit liturgische materiaal viel het me op dat je voor het thema biodiversiteit gewoon de Bijbelteksten van het kerkelijk leesrooster kunt volgen. Dan zie je keer op keer hoe groot Gods liefde is voor alles wat ademt en leeft. Je hoeft er in de Bijbel absoluut niet geforceerd naar te zoeken.” Savert: “Ik hoop dat deze teksten, liederen en gebeden mensen in beweging en tot verwondering brengen!”

Achtergrond

Al sinds 1997 wordt van 1 september tot 4 oktober de schepping gevierd. Het idee is ontstaan in de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken en is inmiddels een initiatief van alle christelijke kerken. In 2015 riep paus Franciscus 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping”. Sindsdien houdt de paus jaarlijks een lezing voor deze dag van gebed en worden wereldwijd in veel kerken en gemeenschappen gebedsvieringen voor de schepping gehouden.

Kijk hier voor de Inspiratiegids voor de Periode van de Schepping.

Tags: , , ,