Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Kerkleden vinden naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen belangrijkste waarden lokale kerk

Kerkleden vinden naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen belangrijkste waarden lokale kerk

Actieve kerkgangers van protestantse- en katholieke achtergrond  kiezen ‘naar elkaar omzien’ als de belangrijkste meerwaarde van hun plaatselijke kerk of parochie. Vlak daarna volgt ‘gastvrij en open zijn voor gasten’ en op drie staat ‘inspirerende vieringen’. Dat blijkt uit de peiling van Actie Kerkbalans 2020, waarbij respondenten dertien waarden van de lokale kerk een cijfer konden geven.

“Het sociale aspect van kerkzijn wordt hoog gewaardeerd door kerkgangers. De kerk is een gemeenschap waarin mensen zich met elkaar verbonden weten, waar ze het fijn vinden dat er aandacht voor elkaar is, ook als iemand bijvoorbeeld door ziekte lange tijd niet kan komen. Een ander aspect van kerkzijn dat wordt gewaardeerd is de geloofsbeleving: waarden als de ontmoeting met God,  en inspirerende vieringen scoren ook hoog. Het zijn juist deze aspecten die een kerk onderscheiden van andere organisaties,” aldus Anna Kruse, woordvoerder Actie Kerkbalans.

Uitkomsten
“Met de peiling willen we iedereen aan het denken zetten over de meerwaarde van de lokale kerk,” aldus Kruse. Als belangrijkste waarde komt naar voren naar elkaar omzien, meteen gevolgd door gastvrij zijn. Op drie komt inspirerende vieringen, gevolgd door aandacht voor kinderen en tieners met op vijf ruimte voor ontmoeting met en aanraking door God. Met een uitsplitsing naar katholieken en protestanten waarderen de eersten de waarden gerelateerd aan de geloofsbeleving het hoogst terwijl de protestanten de sociale kant van kerkzijn het belangrijkst vinden.

De deelnemers werd ook gevraagd welke waarden zij het meest van toepassing vinden op de eigen kerk. Het vieren van sacramenten komt dan op 1, Levensgebeurtenissen vieren en delen op 2, Ontmoeting met God op 3, Lezen en uitleg van de Bijbel op 4 en Gastvrij zijn op 5. Hier scoren de waarden voor geloofsbeleving gemiddeld hoger dan de waarden voor gemeenschap.

Trouwe kerkgangers
Voor het eerst werd de peiling gehouden onder breed publiek, 1.403 actieve kerk-/parochiebezoekers vulden de online enquête in. Anna Kruse: “Ongeveer de helft van de respondenten was katholiek, de andere helft protestants. We spreken van actieve kerkgangers: 75% van de deelnemers bezoekt al langer dan elf jaar naar zijn/haar kerk en 81% doet vrijwilligerswerk.”

Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in Nederland. De plaatselijke kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk vragen in de actieweken van 18 januari tot 4 februari 2020 al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk.

Kijk hier voor alle uitkomsten van de peiling.

 

Foto: Ramon Mangold

Tags: , ,