Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > Katholieken op bezoek bij Islamitisch Platform INS: vele jaren ervaring in dialoog

Katholieken op bezoek bij Islamitisch Platform INS: vele jaren ervaring in dialoog

Dinsdag 14 maart jongstleden bezocht de katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) het Islamitisch Platform INS. Rita van Nierop sprak hier over haar masteronderzoek naar de samenwerking tussen de CID en de INS. Daaruit kwam naar voren dat beiden kunnen bogen op jaren van positieve ervaring met de interreligieuze dialoog.

Namens de CID waren Mgr. J. van Burgsteden sss., Berry van Oers, Hans Zuijdwijk, Pier Tolsma en Leo van den Broek naar deze interreligieuze ontmoeting in Rotterdam afgereisd.

Rita van Nierop sprak over haar masterscriptie met als onderwerp de samenwerking tussen de CID en INS, waarmee ze aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen afstudeerde. Van Nierop deed onderzoek binnen beide gremia en interviewde leden uit beide achterbannen.

Ze concludeerde dat zowel de CID als INS kunnen bogen op vele jaren ervaring op het terrein van de dialoog. De beide secretarissen Alper Alasag (INS) en Berry van Oers (CID) werken al vanaf 2002 samen. Van Nierop: “Het belang van interreligieuze dialoog ligt vooral in het werken aan harmonie en vrede in deze samenleving. Mensen willen benaderd worden als mensen en samen werken aan de problemen van de huidige tijd. Maar er is ook veel wantrouwen, mede door negatieve berichtgeving over de islam en doordat mensen niet goed weten wat interreligieuze dialoog precies inhoudt.”

Van Nierop adviseerde INS en de CID door te gaan op de weg die ze zijn ingeslagen. “Zorg voor continuïteit en wees zichtbaar”, zei ze. In september is er een volgende ontmoeting tussen de CID en INS. Op de agenda staat dan de vraag “hoe treden wij naar buiten en hoe laten we onze dialoog zien?”

Foto boven: Mgr. Van Burgsteden en de heer H. Zuijdwijk. Foto’s (B. van Oers) onder deelnemers aan de ontmoeting.

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam