Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > In Vrijheid Verbonden: over spanning en verbondenheid tussen gelovigen en niet-gelovigen

In Vrijheid Verbonden: over spanning en verbondenheid tussen gelovigen en niet-gelovigen

Vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen hebben via In Vrijheid Verbonden de handen ineengeslagen om zich gezamenlijk te presenteren en zich samen sterk te maken voor de democratie. Op maandag 21 januari 2019 komen ze samen om te spreken over de spanning en verbondenheid tussen gelovigen en niet-gelovigen.

Vanuit de Rooms-Katholieke Kerk nemen Mgr. Jan van Burgsteden sss. en Mgr. dr. Herman Woorts aan de bijeenkomst deel, respectievelijk referent vanuit de Bisschoppenconferentie voor ‘interreligieuze dialoog’ en ‘kerk en jodendom’.

De eerste presentatie van In Vrijheid Verbonden was bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix in 2005. Sindsdien houdt In Vrijheid Verbonden tweejaarlijks een bijeenkomst met Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix. In de tussenliggende jaren worden thematische bijeenkomsten georganiseerd, zoals maandag de 21 het geval is. Drs. Berry van Oers is vanuit het referentschap ‘interreligieuze dialoog’ namens de Rooms-Katholieke Kerk actief in de organisatie.

Toenemende intolerantie

Het thema van de bijeenkomst op 21 januari 2019 komt voort uit de waarneming dat er in onze samenleving een beweging gaande is die afwijzend staat tegenover ‘geloven’ en dat er in toenemende mate een intolerantie dreigt te ontstaan jegens religie en levensbeschouwing. Het gevolg is dat de afstand tussen groepen groter wordt en er worden steeds hardnekkigere beelden over en weer gevormd en gecommuniceerd. Het heeft alle tekenen van een neerwaartse spiraal! Echter, we zijn met elkaar verbonden! Op bijna alle terreinen in de samenleving werken gelovigen en niet-gelovigen goed samen.

In Vrijheid Verbonden vraagt met de bijeenkomst op 21 januari 2019 aandacht voor de spanning en verbondenheid tussen gelovigen en niet-gelovigen in onze samenleving. We willen bespreken hoe in de samenleving gelovigen en niet-gelovigen omgaan met geloof en niet geloven. Kunnen we van elkaar leren? Kunnen we elkaar inspireren en samenwerken?

Mogen we geloven? Mogen we niet-geloven?

Bovengenoemde vragen staan centraal tijdens de themabijeenkomst ‘Gelovigen en niet-gelovigen; een spannend samenspel’ met key note speaker drs. Herman Kaiser, voormalig burgemeester van Arnhem. Drs. Kaiser publiceerde onlangs zijn boek ‘In Waarde Verbonden, op zoek naar gedeelde ruimte voor een waardevolle toekomst’.

Herman Kaiser: “De ruimte voor dialoog en het elkaar serieus willen nemen wordt helaas te vaak verstoord door de echo’s van monologen over het eigen gelijk. Hoe kunnen wij vanuit ons geloven een handreiking doen naar de samenleving? Het is onze uitdaging om traditie en vernieuwing met elkaar in verbinding te brengen tot een geïnspireerd vooruitgangsdenken.”

Programma:

13.30 Inloop

14.00 Opening door dagvoorzitter Umar Mirza

14.05 Lezing Drs. Herman Kaiser ‘Gelovigen en niet-gelovigen; een spannend samenspel’

14.50 Pauze

15.10 Paneldiscussie met voorzitter stadsdeel Amsterdam Zuidoost, mr. T. Jadnanansing en docent religieus humanisme en zorgethica, drs. Brecht Molenaar.

16.00 Afsluiting en informeel samenzijn

De bijeenkomst vindt plaats in de Hertszaal in TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht.

 

Op de foto een eerdere interreligieuze ontmoeting met links Berry van Oers en mgr. Van Burgsteden en rechts prinses Beatrix.