Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel

Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel

Onder grote belang­stelling heeft zaterdag 4 november 2017 de jaarlijkse herdenkings­viering plaatsgevonden voor overleden Defensie­personeel in de Sint Odulphus­kerk te Best. Mgr. Punt was als legerbisschop hoofdcelebrant tijdens deze viering. 

In de kerk in Best werd door nabestaanden en militaire autoriteiten erkenning, waardering en respect tot uitdrukking gebracht voor de overleden personeelsleden van Defensie. Het Nationaal Katholiek Thuisfront, die deze herdenking ieder jaar organiseert samen met de Dienst RKGV bij Defensie vindt de viering van essentieel belang omdat op die manier troost geboden wordt aan hen, die een dierbare in hun leven moeten missen.

Het thema van de viering was “Weest ook gij bereid”.

Voor het eerst waren ook veteranen uit de gemeente Best uitgenodigd. Zij waren met een kleine veertig veteranen, jong en oud, in de kerk aanwezig. De krans werd gelegd door de Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht Luitenant Generaal Hans van Griensven en het Hoofd Personeel van het Ministerie van Defensie, Schout bij Nacht Peter Reesink.

Bericht en foto via bisdom Haarlem-Amsterdam, fotograaf Evert-Jan Daniels.