Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > Expertmeeting In Vrijheid Verbonden – Gelovigen en niet-gelovigen: een spannend samenspel

Expertmeeting In Vrijheid Verbonden – Gelovigen en niet-gelovigen: een spannend samenspel

Op donderdag 23 mei kwamen experts uit verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen samen rond het thema ‘Gelovigen en niet-gelovigen: een spannend samenspel’. Deze expertmeeting van ‘In Vrijheid Verbonden’ (IVV) vond plaats op de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Namens de Bisschoppenconferentie namen mgr. Jan van Burgsteden sss. en drs. Berry van Oers deel, respectievelijk referent en secretaris van het referentschap Interreligieuze Dialoog.

De bijeenkomst was een vervolg op het gesprek dat ontstond op de IVV-bijeenkomst van 21 januari 2019 nadat drs. Herman Kaiser, voormalig burgemeester van Arnhem, wees op het wezenlijk belang om gedeelde waarden, zoals democratische rechtstaat of relationeel mensbeeld met elkaar, gelovigen en niet-gelovigen, te bespreken. Onder leiding van Joris Vercammen, oud-katholiek Aartsbisschop van Utrecht, kregen de experts twee stellingen voorgelegd.

kwetsbaar

De eerste stelling luidde: ‘georganiseerde levensbeschouwingen moeten transparant en kwetsbaar durven zijn in het gesprek met ‘niet-gelovigen’ over wat hen bezielt’. Hans Alma, hoogleraar Hedendaags Humanisme, stoorde zich aan ‘moeten’ in de stelling. “Men kan in de dialoog niet dwingen. Het is tweerichtingsverkeer. Je moet de ander de ruimte bieden kwetsbaar te zijn”, zei ze. Opperrabbijn Binyomin Jacobs vond dat kwetsbaarheid niet vrijwillig is. “Het is een plicht, een must”, onderstreepte hij. Imam Huseyin Unal benadrukte dat iedereen zichzelf kwetsbaar moet durven opstellen. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, beaamde dat. “Kwetsbaar durven zijn is een diep menselijke ervaring. Het is een appél dat Jezus doet in de Bergrede. Kwetsbaar zijn is een actieve houding met ruimte voor reacties van de ander”, legde ze uit. Diaken Pier Tolsma, lid van de katholieke Contactraad voor de Interreligieuze Dialoog, wees er op dat het luisteren naar elkaar en geïnteresseerd zijn in de ander voorwaarden zijn voor dialoog. Bernet Wilms, studente humanistiek, wees op de voorwaarden van kwetsbaarheid zoals vertrouwen en veiligheid. De experts waren het er over eens dat ‘kwetsbaar durven zijn’ in de dialoog nodig is voor goed samen leven. Crouwel: “Er staat te veel op het spel om het niet te doen”.

Kritiek

De tweede stelling luidde: ‘levensbeschouwelijke organisaties mogen openlijk kritiek uiten op de tradities en waarden van andere levensbeschouwingen’. Mark Bos van het Humanistisch Verbond zei dat kritiek mogelijk moet zijn, maar je moet bedenken op welke manier en op welke plaats je kritiek uit. Opperrabbijn Jacobs beaamde dat. “Kritiek mag niet beledigend zijn”, zei hij. Jacobs vulde de stelling aan: “levensbeschouwingen moeten ook kritiek kunnen uiten op organisaties van niet-gelovigen”. Boeddhistisch geestelijk verzorger Jacco van der Velden vulde verder aan dat je ook kritiek moet kunnen uiten op je eigen traditie. Volgens Jacobs mag het uiten van kritiek niet ‘bekering’ tot doel hebben. Usha Doekhie, voorzitter van de Hindoe Raad Nederland, zei dat iedereen recht heeft op een eigen mening en dat je in gesprek gaat over die meningen vanuit intrinsieke nieuwsgierigheid. Alper Alasag van de Contactgroep Islam benadrukte dat het samen zoeken naar een gezamenlijke richting moet gebeuren vanuit een gelijkwaardige positie. “Bescheidenheid is nodig in plaats van arrogantie”, zei hij. Caroline Suransky, docent humanistiek, herkende dat. “De gemeenschappen staan niet allemaal op hetzelfde ‘level’ in de maatschappij”, zei ze. De experts waren het er over eens dat je kritiek mag uiten op de elkaars tradities en waarden mits dat respectvol en met ruimte voor elkaar gebeurt: “Je moet spelen op de bal en niet op de mens”.

Mgr. Vercammen sloot de expertmeeting af met een passage uit het boek ‘Tegen Onverschilligheid’ van filosoof Joep Dohmen. Daarin zegt Dohmen dat waarachtige vrienden waarachtig zullen zijn tegen elkaar en elkaar confronteren als dat nodig is. Vriendschap is de enige relatie die intense bemoeizucht toestaat. “Geen groter geluk dan de vreugd om de ander te helpen zichzelf te vervullen. Het hoogst bereikbare voor een mens is de zelfoverwinning waarvan je als vriend mag getuigen”. –

 Verslag en foto drs. Berry van Oers.

Op de foto: v.l.n.r. Jacco van der Velden (boeddhistisch geestelijk verzorger), Jan Wessels (missionair predikant), mgr.Jan van Burgsteden sss., diaken Pier Tolsma (lid katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog).