Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > AVG > AVG-datalek > AVG-nieuws: tekst Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens 2018 herzien

AVG-nieuws: tekst Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens 2018 herzien

Op 25 mei is het precies één jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden. Op die dag wordt een herziene tekst van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies van kracht.

Het afgelopen jaar zijn veel parochies en andere kerkelijke instellingen volop aan de slag gegaan met de bescherming van persoonsgegevens. Het genoemde reglement is daarbij belangrijk. Het is van toepassing op alle parochies. In de definitiebepaling zijn een aantal wijzigingen aangebracht waardoor duidelijker is verwoord wie welke verantwoordelijkheden draagt.

Voor parochies is de wijziging van artikel 19 van het Reglement het belangrijkste. Hierin staat dat de parochie verantwoordelijk is voor het onderzoeken van datalekken en een eventuele melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De bisschop wordt door de parochie altijd in kennis gesteld van de melding aan de AP. De AVG-contactpersoon van het bisdom is hiervoor het eerste aanspreekpunt.

Om parochies te helpen bij het onderzoeken en registreren van incidenten waarbij mogelijk persoonsgegevens betrokken zijn, zijn de volgende hulpmiddelen beschikbaar:

Datalekken

Met de aandacht voor het thema datalekken wordt een nieuwe stap gezet in de implementatie van de AVG. Parochies wordt aangeraden www.rkkerk.nl/AVG in de gaten te houden voor verdere berichtgeving naar aanleiding van vragen over datalekken. Dit is nog gemakkelijker door een abonnement te nemen op de nieuwsbrief over de AVG. Alle berichten komen dan in de eigen inbox via e-mail binnen. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief AVG.

De handleiding Datalekken laat zien hoe de parochie stap voor stap met eventuele lekken om moet gaan. Mochten er na het lezen van de handleiding nog vragen over blijven, dan kan men mailen naar fgledenadministratie@rkk.nl.

Naar de herziene tekst van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies.