Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > Emoena start nieuwe leergang over leiderschap in een multireligieuze context

Emoena start nieuwe leergang over leiderschap in een multireligieuze context

Na een succesvolle eerste leergang van ‘Emoena – leiderschap in een multireligieuze context’, is het inschrijven voor de tweede leergang 2020/2021 geopend. Mgr. Woorts, bisschop-referent voor interreligieuze dialoog, is lid van het College van Grondleggers van dit programma en beveelt het aan bij de doelgroep in de Rooms-Katholieke Kerk.

Het achttiendaagse leiderschapsprogramma is bedoeld voor religieuze voorgangers en professionals. Deelnemers zijn onder anderen priesters, rabbijnen, imams, pandits, dominees en professionals die veel te maken krijgen met levensbeschouwelijke diversiteit zoals docenten levensbeschouwing, geestelijke verzorgers en ambtenaren. In zijn rol als lid van het College van Grondleggers beveelt mgr. Woorts de leergang aan bij de bisdommen zelf en via het bisdom bij diegenen die in aanmerking komen voor deze unieke leergang.

Het programma

Het eerste jaar van Emoena is in volle gang, door de enthousiaste deelnemers, de grote interesse in de leergang en positieve leercurves die ontstaan is het voor Emoena duidelijk dat een tweede leergang komt in 2020/2021. Het programma draagt bij aan sociale cohesie door vriendschapsverbanden te versterken die men voorheen niet mogelijk had geacht. Thema’s zoals religie en gender, tekst en interpretatie, nieuwe en oude rituelen komen langs, maar ook wat te doen wanneer men zich geconfronteerd ziet met morele dilemma’s en hoe om te gaan met conflicten binnen en tussen gemeenschappen?

Het programma start in oktober 2020 en loopt tweewekelijks door tot juli 2021. Het onderwijs is dialogisch, activerend en ervaringsgericht en vindt plaats op unieke locaties, zoals in het Anne Frank Huis, het Catharijne Convent, het Rijksmuseum van Oudheden, het Wereldhuis en tal van heilige plaatsen in Nederland. Dertig deelnemers bouwen samen kennis op over elkaars tradities, versterken hun dialoogvaardigheden en leiderschapskwaliteiten. Daarnaast worden deelnemers persoonlijk begeleid door middel van een logboek, een interactief online platform en tijdens een gezamenlijk inter-levensbeschouwelijk project, met als doel concreet iets te veranderen en in beweging te zetten in de maatschappij.

Multireligieuze steun

Het programma wordt gedragen door een college van grondleggers, waarin vertegenwoordigers zetelen van de Protestantse Kerk Nederland, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, de Nederlandse Bisschoppenconferentie, de Boeddhistische Unie Nederland, de Hindoeraad Nederland, Bahá’i-gemeenschap Nederland, het Contactorgaan Moslims en de Overheid en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. Het college van grondleggers wordt bijgestaan door een academische en maatschappelijke adviesraad. Primaire academische partner is de Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam.

Meer informatie over het programma en de optie om aan te melden zijn te vinden op www.emoena.nl, of door contact op te nemen met de directeur van het programma prof. dr. Marianne Moyaert, via m.moyaert@emoena.nl. Inschrijven voor 1 juli 2020.

Foto boven: groep tijdens de eerste leergang. Foto midden (Ramon Mangold): mgr. Woorts. 

Tags: , ,