Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Dag van de gevangene op zondag 13 november 2022

Dag van de gevangene op zondag 13 november 2022

“Het geeft ons telkens weer het gevoel, dat ook wij als gedetineerden ertoe doen”, zegt een gedetineerde over de geestelijke verzorging van het justitiepastoraat. Met de ‘Dag van de gevangene’ op zondag 13 november 2022 wil het Rooms-Katholiek Justitiepastoraat aandacht vragen voor de zorg voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van criminaliteit, zowel binnen als buiten de gevangenis.

Het gesprek van mens tot mens is een belangrijk onderdeel van de geestelijke verzorging. Daarnaast kunnen gedetineerden ook een kerkdienst bezoeken en dat heeft een grote impact. Een gedetineerde vertelt: “Het lijkt wel of door het bijwonen van de wekelijkse kerkdienst wij tot meer inzicht komen over wat goed en fout is. In feite gaan we als gedetineerden hier elke week door de wasstraat van het geweten.”

De Dag van de gevangene is een initiatief dat in vele landen al langer bestaat. Op deze zondag wordt er in alle gevangenissen en in de parochies tijdens de kerkdienst gebeden voor zowel de gevangenen en hun familie als voor de slachtoffers van criminaliteit.

Het R.-K. justitiepastoraat vraagt de parochies om met onderstaande gebedsintentie in de vieringen van 13 november aandacht aan deze dag te geven.

Gebed

Heer, we bidden voor allen die in detentie zitten
en voor allen die gebukt gaan onder de gevolgen
van criminaliteit en detentie.
Wij vragen U, doorbreek gevoelens van angst en eenzaamheid.
Schenk uw liefde en barmhartigheid aan de gevangenen,
aan hun families en vrienden, aan het gevangenispersoneel
en aan iedereen die om hen geeft.
Wees bij allen die gewond zijn geraakt door het gedrag van anderen,
wees vooral bij de slachtoffers van misdrijven.
Help ons om elkaar te vergeven,
om steeds rechtvaardig te handelen,
en om met de kracht van de heilige Geest
vast te houden aan de liefde en nederigheid
van Christus, vandaag en alle dagen. Amen

 

Kijk voor meer informatie op: justitiepastoraat.nl.

Foto: Pixabay.com.

Tags: