Caritas Home


Caritas Nieuws

In de bisdommen

Naast samen het geloof vieren in de kerk is het naar buiten gaan om mensen in nood op te zoeken minstens even belangrijk voor gelovigen. Caritas is een dienst van naastenliefde: concrete hulp bieden bij noden en behoeften en opkomen voor de rechten van mensen. Caritas is meer dan spullen of geld geven of protestmarsen houden. Het gaat over mensen in nood zien, horen en ontdekken dat ze mens zijn zoals wij.

Veel mensen helpen in parochies, kloosters en bij stichtingen bij caritasactiviteiten, ook mensen die zichzelf niet gelovig noemen. Vaak worden caritasactiviteiten in samenwerking met andere kerken en religies georganiseerd, met als doel de mensen in nood te laten weten dat zij erbij horen, naar hen te luisteren en vriendschap te sluiten.

Caritas is relevant voor iedereen. Niemand is te klein of te arm om een ander te kunnen helpen. Iedereen heeft af en toe een uitgestoken hand of een luisterend oor nodig.

Katholieke sociale leer

De oproep aan christenen om op te komen voor alle kwetsbaren in de samenleving wordt uitgewerkt in de katholieke sociale leer. Dit is een verzameling principes en richtlijnen die de Kerk heeft ontwikkeld om te helpen bij het vormen van een rechtvaardige en liefdevolle samenleving. De katholieke sociale leer benadrukt de waardigheid van ieder mens als beeld van God en onderstreept de noodzaak van het bevorderen van het algemeen welzijn.

Barmhartigheid is tot nu toe een leidend thema van het pontificaat van paus Franciscus. 2016 werd door de paus uitgeroepen tot het Heilig jaar van de Barmhartigheid. Bij veel gelegenheden vraagt de paus aandacht voor de armen, voor de vluchtelingen, maar ook voor het milieu. In 2013 verscheen zijn apostolische exhortatie Evangelii Gaudium en in 2015 verscheen zijn encycliek Laudato Si’. Ook eerdere pausen schreven over thema‚Äôs die betrekking hebben op de caritas.

Fratelli Tutti, paus Franciscus (2020)
In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus zich opnieuw inspireren door de heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige van de broederlijke liefde, van de eenvoud en de vreugde, motiveert de paus om deze nieuwe encycliek te wijden aan de broederschap en de sociale vriendschap.

Laudato Si’, paus Franciscus (2015)
Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis.

Evangelii Gaudium, paus Franciscus (2013)
Over de vreugde van het Evangelie. Deze vreugde ligt besloten in een persoonlijke relatie met de Heer. Wie de vreugde daarvan ervaart, wil en moet haar delen, stelt de paus.

Caritas in Veritate, paus Benedictus XVI (2009)
Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid

Deus Caritas Est, paus Benedictus XVI (2005)
Over de christelijke liefde.

Centesimus Annus, paus Johannes Paulus II (1991)
Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum

Rerum Novarum, paus Leo XIII (1891)
Over kapitaal en arbeid

  • Liefde als rode draad, Historische gestalten van diaconie en kerkelijke armenzorg, Jan Maasen, Adveniat
  • Om te dienen, niet om gediend te worden, Erik Borgman, Adveniat
  • Over de geestelijke werken van barmhartigheid en welke kansen deze werken bieden om ons op te laden en gelovig bij te tanken voor de dienst aan onze naaste.
  • Charles de Foucauld. Broeder van alle mensen. Zijn leven en zijn spiritualiteit, Peter Nissen, Adveniat
  • Diaconaal Doen doordacht. Handboek diaconiewetenschap, Hub Crijns & Ellen Hogema, Kok, 2018
  • Chesed, Caritas, Diaconie, Zakaat. Zorg voor de naaste in Jodendom, christendom en Islam, Erik Sengers en Bart Koet, Eburon 2010

Wat doet Caritas interationaal? Bekijk de video met highlights waar de Internationale Caritasorganisatie actief was in 2022.

Caritas Home


Caritas Nieuws

Caritas Verdieping

In de bisdommen