Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Boodschap van de paus voor Wereldmissiedag, zondag 22 oktober

Boodschap van de paus voor Wereldmissiedag, zondag 22 oktober

Zondag 22 oktober aanstaande is Wereldmissiedag. Op deze zondag wordt in de Rooms-Katholieke parochies gecollecteerd voor MISSIO. MISSIO is het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. Paus Franciscus heeft een speciale boodschap geschreven voor Wereldmissiedag, die nu in de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling beschikbaar is.

“Ook dit jaar roept Wereldmissiedag ons bijeen rond de persoon van Jezus “de eerste en grootste evangelisator”,” schrijft paus Franciscus. “Jezus, die ons voortdurend uitnodigt om het evangelie van de liefde van God de Vader in de kracht van de Heilige Geest te verkondigen. Deze dag nodigt ons uit opnieuw na te denken over de zending in het hart van het christelijk geloof. De Kerk is immers van nature missionair; als zij dat niet was, dan zou zij niet meer de Kerk van Christus zijn, maar een van de vele andere verenigingen, die vrij snel haar eigen doel zou bereiken en verdwijnen.”

MISSIO Nederland

MISSIO Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken en steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten. In de Wereldmissiemaand (oktober) besteedt MISSIO in 2017 speciale aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso, het voormalige Opper-Volta, één van de armste landen ter wereld.

Een groot deel van de bevolking leeft hier van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen beproeven velen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. Vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: gedwongen huwelijken; beschuldigingen van hekserij. De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Ze schept kansen door scholing aan te bieden, bescherming en opvang en helpt vrouwen zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven op te pakken. Tijdens de Wereldmissiemaand vraagt MISSIO aandacht voor drie problemen in Burkina Faso: gedwongen huwelijken, beschuldigingen van hekserij en de illegale goudmijnen.

Kostbaar instrument

Paus Franciscus noemt de Pauselijke Missiewerken in zijn boodschap voor Wereldmissiedag “een kostbaar instrument om in iedere christelijke gemeenschap het verlangen op te wekken buiten de eigen grenzen en zekerheden te treden en erop uit te gaan om het evangelie aan allen te verkondigen.”

Verder schrijft de paus: “De Wereldmissiedag, die wordt gepropageerd door het Werk van de Verspreiding van het Geloof, is een gunstige gelegenheid voor het missionaire hart van de christelijke gemeenschappen om met gebed, getuigenis van leven en gemeenschap van goederen hieraan deel te nemen en zo te beantwoorden aan de ernstige en grote noden van de evangelisatie.”

Kijk hier voor meer informatie over MISSIO Nederland

Lees hier de Nederlandse vertaling van de boodschap voor Wereldmissiedag 2017 van paus Franciscus.