Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bisschoppen COMECE in gesprek met voorzitter Europese Commissie EU, Jean-Claude Juncker

Bisschoppen COMECE in gesprek met voorzitter Europese Commissie EU, Jean-Claude Juncker

De Commissie Bisschoppenconferenties Europese Gemeenschap (COMECE) houdt van 13 tot en met 15 maart haar jaarlijkse voorjaarsoverleg. Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie is mgr. Hoogenboom aanwezig. Donderdag 14 maart sprak COMECE met de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker over onder meer het belang van de komende Europese verkiezingen.

Dit gesprek bood de bisschoppen de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de bereikte doelen en lopende prioriteiten van de Europese Commissie onder voorzitterschap van Juncker.

Juncker sprak zijn waardering uit voor de Sociale Leer van de Kerk: ‘Ik ben een fervent pleitbezorger van de sociale leer van de Kerk. Het is een van de meest nobele leerstellingen van onze Kerk. Het is een leer die Europa niet vaak genoeg in de praktijk brengt. Het zou goed zijn als we de waarde en leidende principes van de sociale leer van de Kerk herontdekken.’

De Europese bisschoppen zegden opnieuw toe om de uitdagingen waar Europa en haar inwoners voor staan te blijven agenderen. Te denken valt daarbij aan uitdagingen als digitalisering, technische ontwikkelingen, demografie, opwarming van de aarde en migratie.

Ze benadrukten de noodzaak om de krachten van alle mensen van goede wil te bundelen om zo beter het gezamenlijk belang te kunnen dienen. De menselijke persoon zou altijd centraal moeten staan in het Europese beleid, vinden de bisschoppen.

Brexit

In het zicht van een mogelijke Brexit en twee maanden voor de verkiezingen van het Europese Parlement roepen de bisschoppen burgers van de EU op om hun verantwoordelijkheid, hun recht en plicht om te gaan stemmen te nemen. Door te stemmen geeft men gezamenlijk een nieuwe impuls aan de opbouw van Europa. De uitkomsten van de verkiezingen bepalen en beïnvloeden immers politieke beslissingen voor de komende vijf jaar.

De bisschoppen benadrukten de noodzaak om de dialoog in Europa te blijven bevorderen om zo de kansen achter de uitdagingen te ontdekken en met effectieve oplossingen te komen voor het welzijn van iedereen in de Europese Unie.

De ontmoeting tussen de EU bisschoppen en voorzitter Juncker past in de open, transparante en regelmatige dialoog tussen de Europese Instituties en de Kerken.

Kijk voor meer informatie op de site van COMECE.

Kijk hier voor het referentschap COMECE van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

 

Foto via COMECE, de voorzitter van COMECE mgr. Hollerich en Jean-Claude Juncker.