Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Eucharistieviering bij uitvaart oud-premier Ruud Lubbers in de kathedraal van Rotterdam

Eucharistieviering bij uitvaart oud-premier Ruud Lubbers in de kathedraal van Rotterdam

“Broeders en zusters, u bent met velen naar hier gekomen om aanwezig te zijn bij deze uitvaartmis voor Ruud Lubbers. We mogen hem toevertrouwen aan de Heer die zijn leven gemaakt heeft, gedragen heeft en het ook zal voltooien.” Zo opent Mgr. Van den Hende op dinsdag 20 februari de homilie tijdens de eucharistieviering bij de uitvaart van Ruud Lubbers. De uitvaart vindt plaats in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. De oud-premier overleed op 14 februari op 78-jarige leeftijd.

ROTTERDAM - Uitvaart van Ruud Lubbers in de Laurentius en Elisabeth Kathedraal te Rotterdam. De oud-premier overleed op 78-jarige leeftijd. Ontmoeting tussen Mgr. van den Hende (L) - bisschop van Rotterdam - en Minister-president Mark Rutte ANP RAMON MANGOLD

Plebaan Chris Bergs concelebreert. De eucharistieviering wordt gevierd in aanwezigheid van burgemeester Aboutaleb en oud-bisschoppen van Rotterdam. Ruud Lubbers woonde in Rotterdam samen met zijn vrouw Ria Lubbers. Zij spreekt voorafgaand aan de eucharistieviering een kort welkomstwoord. Voor en na de viering zijn er enkele toespraken, waaronder een toespraak van minister-president Rutte (op de foto met links bisschop Van den Hende en rechts burgemeester Aboutaleb). Onder de vele hoogwaardigheidsbekleders uit het land zijn oud-premiers van Nederland. Diaken Franck Baggen en diaken Iwan Osseweijer zijn diaken van dienst. De Kathedrale H. Laurentius en Elisabeth Cantorij verzorgt de muzikale ondersteuning onder leiding van dirigent Marc Schaap en organist Aad de Kort.

Mgr. Van den Hende: “We hebben teruggeblikt op zijn leven. Er zijn op de eerste plaats de vele herinneringen die u zelf heeft, van korter of langer geleden in ontmoetingen met Ruud Lubbers. En als familie heeft u uw eigen gedachten en ervaringen van decennia, dicht bij het hart en bij de realiteit in de omgang met elkaar als familie. We hebben toespraken gehoord en in de media beschouwingen gezien en gelezen. Stuk voor stuk zijn deze een terugblik op het leven van Ruud Lubbers. Vandaag hier in de kerk willen we naast terugblikken ook vooruitzien. Vooruitzien, omdat wij geloven dat het sterven hier op aarde niet het einde van ons leven is, en dat onze naam niet uitgewist wordt zodra we hier op aarde onze laatste adem uitblazen.”

“In de eerste lezing drukt Paulus de mensen op het hart, dat ons vaderland in de hemel is”, aldus de bisschop. “We mogen het vaderland in de hemel een spiegel laten zijn voor het vaderland hier. Dat vaderland hier is niet exclusief van hen die hier geboren zijn, het is ons als pelgrims gegeven, een vaderland waarvan we niet zomaar de grenzen sluiten. Het vaderland in de hemel is een geweldig model en leerschool om hier op aarde al naar te streven, met de hulp van de Heer.”

“Ruud Lubbers heeft dat gedaan ook in de jaren dat hij geen premier meer was. Hij heeft zich ingezet voor veel mensen die op de vlucht waren en ontheemd, overtuigd van hun talenten en gaven, want ook zij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. We mogen Ruud Lubbers aan de Heer toevertrouwen. We mogen hem nu toevertrouwen aan de Heer die hem geschapen heeft en gedragen heeft en die ook nu mensen roept tot samenwerking, tot solidariteit en de opbouw van een beschaving van liefde.”

Download  hier de homilie van Mgr. Van den Hende.

Foto’s: Ramon Mangold