Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Bisschop Van den Hende bij perspresentatie Kerkbalans: ‘Bij crises gaat het altijd om concrete mensen’

Bisschop Van den Hende bij perspresentatie Kerkbalans: ‘Bij crises gaat het altijd om concrete mensen’

Op woensdag 18 januari presenteerde Actie Kerkbalans samen met onderzoeksbureau Citisens de uitkomsten van een onderzoek over de rol van de Kerk in tijden van crises. Tijdens deze presentatie in Den Haag was mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, een van de sprekers. Hij benadrukte: “Een crisis is nooit een anoniem begrip, zoals ‘de crisis van de corona’, ‘de crisis van de armoede’. Het gaat altijd om concrete mensen die in die omstandigheden te maken hebben met moeilijkheden.”

Wilfred Kemp (KRO-NCRV) leidt de persontmoeting, waarbij de onderzoeksresultaten kort worden gepresenteerd met daarna een reactie van bisschop Van den Hende vanuit de R.-K. Kerk en dominee Van Rijn, classispredikant van Zuid-Holland Noord, vanuit de PKN. Daarna is er gelegenheid voor journalisten om vragen te stellen. Dat gebeurt onder meer door journalisten van dagblad Trouw, het Nederlands Dagblad, het Algemeen Dagblad en Katholiek Nieuwsblad.

Ervaringen in coronatijd

In zijn inleiding spreekt bisschop Van den Hende over de ervaringen van de Kerk in coronatijd. Publieke vieringen van de eucharistie waren een tijd niet mogelijk, wel konden kerken open zijn voor gebed. Parochies werden opgeroepen om daarbij extra producten voor de Voedselbank in te zamelen. “Je zag aan de ene kant de brandende kaarsjes kleiner worden bij het sacrament dat was uitgesteld en aan de andere kant het aantal voedselproducten voor de Voedselbank groeien”, zegt de bisschop die dat “een mooie balans” noemt. “Met aan de ene kant eer brengen aan God en van daaruit de liefde voor de mens echt gestalte geven.”

“De actie Kerkbalans is een belangrijke ondersteuning van de Kerk. Dat blijkt elk jaar weer. Het is inmiddels, en daar ben ik blij om, een hele bekende actie geworden”, aldus de bisschop. “De Kerk heeft geld nodig met een reden. Dat is de drievoudige zending van de Kerk: vieren en God eren, van Hem getuigen en leren, en in diaconie en caritas laten zien dat de Heer ook in ons aan het werk is, in kracht van de Heilige Geest.”

Tot slot wenst de bisschop iedereen die aan Kerkbalans meedoet veel enthousiasme en inspiratie toe.

 

Foto boven en bericht via bisdom Rotterdam.

Tags: ,