Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bisschop De Korte spreekt op symposium ‘Laudato si’ en financieel beheer’

Bisschop De Korte spreekt op symposium ‘Laudato si’ en financieel beheer’

Onder anderen bisschop Gerard de Korte, portefeuillehouder Kerk en Samenleving van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, spreekt morgen, 22 april op het symposium ‘Laudato si’ en financieel beheer. Samen met enkele experts op kerkelijk financieel gebied wordt dieper ingegaan op ethisch beleggen.

Het symposium, dat gehouden wordt in Utrecht op Earth Day, is georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)

‘Geld is voor kerken soms een ongemakkelijk onderwerp. Is het mogelijk om het ‘slijk der aarde’ te benutten om het evangelie beter te verkondigen, in woorden en daden? Paus Franciscus zegt daar in zijn encycliek Laudato Si’ behartenswaardige dingen over en daarover is begin dit jaar in Rome speciaal een conferentie belegd, met als titel ‘Laudato si’ & Catholic Investing: Clean Energy for our Common Home’. Doel was om op tafel te leggen dat “we niet alleen investeerders zijn; we hebben een missie en kunnen ons daarom geen contradicties veroorloven tussen onze boodschap en ons handelen,”’ zo licht de KNR de achtergrond van het onderwerp voor het symposium toe.

‘Laudato si’ heeft de discussie binnen kerkelijke kringen over haar maatschappelijke opdracht in een stroomversnelling gebracht. Investeren in foute bedrijven is not done. Het is verkeerd om te profiteren van de vernietiging van de planeet; het is de taak van de economie om ‘het gemeenschappelijk huis’ te dienen en niet andersom’, aldus de organisatoren.

Om ook in Nederland de discussie over de inzet van geld voor een duurzame toekomst een stimulans te geven, organiseert de KNR nu zaterdag 22 april 2017, Earth Day, het symposium over ‘Laudato si’ en financieel beheer’.

Datum, tijd en plaats: 22 april 2017 10.30 u. tot 16.00 u. Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht. Voor meer informatie en het programma, zie: www.laudato-si.nl.

Kijk hier hoe u de encycliek Laudato si’ kunt bestellen.