Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bisschop Van den Hende spreekt bij FAO (Verenigde Naties) in Rome

Bisschop Van den Hende spreekt bij FAO (Verenigde Naties) in Rome

Op dinsdag 17 oktober is Mgr. Van den Hende met 250 pelgrims die deelnemen aan de bisdombedevaart van bisdom Rotterdam in Rome uitgenodigd voor een bezoek aan de FAO (Food and Agriculture Organization) van de Verenigde Naties. Het bezoek vindt plaats precies een dag nadat paus Franciscus de FAO bezocht vanwege Wereldvoedseldag 2017.

De bisschop en de pelgrims worden verwelkomd en toegesproken door de Nederlandse ambassadeur bij de FAO, de heer Hans Hoogeveen. “Het is voor het eerst dat we zo’n grote Nederlandse groep op bezoek hebben bij de FAO”, vertelt hij. Daarna heet de secretaris-generaal van de FAO, de heer Dan Gustafson, de groep welkom. Hij vertelt hoe de FAO in 1945 ontstond direct na de Tweede Wereldoorlog. De FAO biedt hulp aan ontwikkelingslanden met informatie over voedsel, landbouw, tuinbouw, bosbouw en visserij. De FAO geeft advies aan overheden en is een platform voor de leden waar gesprek plaats kan vinden en beleid kan worden ontwikkeld rond grote voedsel- en landbouwaangelegenheden.

Het thema van de Wereldvoedseldag 2017 was ‘Change the future of migration: Invest in food security and rural development’. Ambassadeur Hoogeveen benadrukt de relatie tussen voedsel en migratieproblematiek. “De problemen zijn er en we staan voor grote uitdagingen. Door conflicten zoals in Syrië en Zuid-Soedan en door grote droogte zoals in Ethiopië groeit de armoede wereldwijd.” De ambassadeur signaleert dat armoede mensen aanzet tot migratie.

Toespraak mgr. Van den Hende

Bisschop Van den Hende benadrukt in zijn toespraak, dat wanneer het over voedsel gaat dit breed moet worden gezien: “Het gaat niet alleen over boterhammen of rijst, maar om wat nodig is om de mens tot zijn recht te laten komen: water, veilig wonen, onderwijs en zorg. Paus Franciscus en pausen voor hem hebben bij de FAO gesproken over voedsel. Als we als mensen ons milieu niet in de gaten houden en als landen kapot gaan door gewapende conflicten, lijden vooral de allerarmsten daaronder.”

Twee jaar geleden schreven de Nederlandse bisschoppen de herderlijke brief ‘Herbergzaam Nederland’. Mgr. Van den Hende: “We moeten nadenken over hoe we mensen kunnen opvangen en die opvang niet versmallen tot eten en een dak boven het hoofd, maar breed kijken naar de aspecten die het leven omvatten. En we zijn geroepen om ons in te spannen om voor mensen ver weg te zorgen dat zij niet op de vlucht hoeven, maar kunnen groeien op de plek waar ze wonen en zo een bijdrage kunnen leveren aan de wereld van morgen.”

Een dag eerder sprak paus Franciscus bij de FAO over het belang van liefde. Mgr. Van den Hende: “De paus hield een pleidooi om bij de ontwikkeling van programma’s in bestuur en politiek wereldwijd niet voorbij te gaan aan de rijke betekenis en opdracht van liefde. Die liefde houdt solidariteit en wederkerigheid in waar het gaat om het respect voor de menselijke persoon en waarachtige menselijke ontwikkeling met het oog op een beschaving van liefde.”

Lees het hele verslag met onder meer de toespraak van prins Jaime de Bourbon de Parma op www.bisdomrotterdam.nl.

Foto: Ramon Mangold.