Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > AVG-nieuws: twee nieuwe praktische handleidingen voor parochies

AVG-nieuws: twee nieuwe praktische handleidingen voor parochies

Er zijn twee nieuwe praktische handleidingen voor parochies beschikbaar gemaakt op www.rkkerk.nl. De handleidingen kunnen worden gedownload op de speciale AVG-pagina van de site. Er is een handleiding over bewaartermijnen van persoonsgegevens en een over privacy en werkgeverschap.

In elke parochie worden persoonsgegevens verwerkt en bewaard. Binnen het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten daar bepaalde termijnen voor worden vastgelegd. Hoe lang mogen bepaalde gegevens worden bewaard en met welk doel? Hoe parochies dit kunnen bepalen, wordt uitgelegd in den praktische handleiding. Daarin staan ook richtlijnen om voor verschillende soorten persoonsgegevens aan de wettelijke vereisten voor bewaartermijnen te kunnen voldoen.

Zo kan als richtlijn worden gebruikt dat de gegevens van een vrijwilliger vier weken na diens afmelding voor het vrijwilligerswerk worden verwijderd en kunnen de gegevens van iemand die diaconale hulp vraagt tot een jaar na de hulpvraag worden bewaard (met uitzondering van financiële administratie). Er zijn ook gegevens die niet mogen worden verwijderd, zoals de kerkelijke registratie van sacramenten.

Werkgeverschap

Een aparte handleiding is gewijd aan privacy en werkgeverschap. Ook met de gegevens van werknemers dient zorgvuldig en volgens de wettelijke normen te worden omgegaan. In de handleiding wordt onder meer uitgelegd hoe de gegevens van werknemers dienen te worden bewaard en welke betrokkenen ze al dan niet mogen inzien.

Download de praktische handleiding over bewaartermijnen voor R.-K. parochies.

Download de praktische handleiding over privacy en werkgeverschap.