Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Actie Kerkbalans wil record klokluiden verbreken in Utrecht

Actie Kerkbalans wil record klokluiden verbreken in Utrecht

De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat in 2017 op zaterdag 21 januari oorverdovend van start met een poging het record klokluiden te verbreken. Daarvoor zijn in de Domkerk van Utrecht honderden kinderen uitgenodigd die onder leiding van Ernst en Bobbie (van t.v.-programma Ernst, Bobbie en de rest) allemaal een klokje laten klinken.

Het record staat momenteel op 230 kinderen die tien minuten lang een klokje laten luiden, Kerkbalans zet in op 300 kinderen die dit onder leiding van Bobbie en Ernst verbeteren. De kerken achter Kerkbalans willen met de recordpoging en het inluiden van de jaarlijkse actie in kerken door het hele land aandacht vragen voor deze grootste fondsenwervende campagne van Nederland. Met de actie Kerkbalans vragen de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke kerk gezamenlijk een bijdrage van hun leden, die bedoeld is voor de lokale kerken.

Elk jaar zetten zich hier vele vrijwilligers voor in die in hun eigen woonplaats de Actie Kerkbalans organiseren en veelal bij alle kerkleden langs gaan om de  bijdrage op te halen. In meer dan honderd steden en dorpen organiseren de lokale teams 21 januari een eigen inluidmoment om de actie met klokgelui van start te laten gaan.

Recent werd het rapport Kerk en Armoede gepubliceerd waarin duidelijk werd hoeveel geld, maar ook uren de Kerken in Nederland bijdragen als het alleen al gaat om de armoedeproblematiek. ‘Deze inzet wordt zeker gewaardeerd, hebben we mogen merken uit de reacties op genoemd rapport. Maar om de kerken in stand te houden, zodat zij hun rol kunnen blijven vervullen voor de eigen gemeenschap en in de maatschappij, is veel geld nodig’, aldus Kees van den Berg, woordvoerder van  Kerkbalans.

‘We zien de laatste jaren een lichte daling in de opbrengst van Kerkbalans, met gemiddeld zo’n twee procent. De generatie die als vanzelfsprekend bijdroeg aan de kerk, wordt langzaam aan kleiner. Tegelijk horen we dat er waardering is voor wat de kerken betekenen, niet alleen als plek waar het geloof in God wordt gedeeld, maar ook als een gemeenschap die zich inzet voor de maatschappij’, zegt Van den Berg.

De deelnemende kerken roepen dan ook dit jaar al hun leden, maar ook hen die de kerk in hun wijk of dorp waarderen, op gul te geven voor Kerkbalans. Via de lokale parochies en gemeenten kunnen belangstellenden zich informeren over hoe ook zij bij kunnen dragen.