Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Actie Kerkbalans maakt vrijdag 18 januari uitkomst peiling naar meerwaarde lokale kerken bekend

Actie Kerkbalans maakt vrijdag 18 januari uitkomst peiling naar meerwaarde lokale kerken bekend

Vrijdag 18 januari presenteert de landelijke organisatie van Actie Kerkbalans de uitkomsten van een peiling over de meerwaarde van lokale kerken. Op de twee waarden die het vaakst zijn gekozen, reflecteren mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie en ds. R. De Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Ook worden de winnaars van de landelijke fotowedstrijd van Actie Kerkbalans bekend gemaakt.

Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in Nederland. De lokale kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk vragen in de actieweken van 19 januari tot 3 februari 2019 al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk.

De dit jaar voor het eerst gehouden peiling heeft als doel organisatoren te laten nadenken over de meerwaarde van hun kerk en om deze waarde ook te gebruiken in hun plaatselijke communicatie over Kerkbalans, bijvoorbeeld in de folder of de brief gericht aan de kerkleden. Daarbij geeft de peiling een beeld van wat over het algemeen als belangrijkste meerwaarde wordt ervaren. De landelijke fotowedstrijd was hieraan gekoppeld. Deelnemers aan de wedstrijd konden over drie waarden uit de peiling foto’s insturen.

Bij de peiling kon worden gekozen uit de volgende tien opties en desgewenst kon een eigen variant worden toegevoegd:

  1. Komen kinderen tot hun recht
  2. Wordt rentmeesterschap en duurzaamheid belangrijk gevonden
  3. Is er muziek en kunst ter versterking van geloofsinspiratie
  4. Zijn we missionair betrokken in onze stad/dorp (fotowedstrijd)
  5. Geven we aandacht en zorg aan ouderen en eenzamen
  6. Worden belangrijke gebeurtenissen in het leven gevierd en beleefd
  7. Is er ruimte voor vele vormen van geloofsinspiratie
  8. Bekommeren we ons om de naasten in de directe en verre omgeving
  9. Zijn er inspirerende zondagse vieringen (fotowedstrijd)
  10. Zien we naar elkaar om. (fotowedstrijd)

In totaal vulden zo’n 300 mensen de peiling in waarvan 33 procent organisator van Kerkbalans, 26 procent vrijwilliger en 41 procent andere betrokkenen. ‘We zien dat een meerderheid van de deelnemers actief betrokken is bij Actie Kerkbalans en dat was ook onze primaire doelgroep. Daarnaast hebben ook veel andere mensen aangegeven wat zij als meerwaarde zien van hun kerk. Mogelijk dat we daar volgend jaar verder op inhaken met een volgende peiling, gericht op kerkleden’, aldus Anna Kruse, woordvoerder van Kerkbalans.

Start Kerkbalans zaterdag 19 januari

Zaterdag 19 januari gaat de campagne van Actie Kerkbalans 2019 in het hele land van start. Vele lokale kerken organiseren een startmoment door bijvoorbeeld om 13.00 uur de klokken te luiden. In de twee weken daarna worden dan de kerkleden benaderd voor een bijdrage aan de lokale kerk.

 

Foto: winnende foto in de wedstrijd van Actie Kerkbalans 2018 door Gerrit te Vaarwerk.