Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Actie Kerkbalans gaat in 2022 op verzoek belacties uitvoeren voor parochies

Actie Kerkbalans gaat in 2022 op verzoek belacties uitvoeren voor parochies

Vanaf oktober 2022 zet Actie Kerkbalans de telefoon in als nieuwe manier om de geefvraag te stellen aan kerkleden. Door leden telefonisch te benaderen over een bijdrage aan Actie Kerkbalans, bereiken kerken meer mensen én wordt de kans op een hogere of structurele gift vergroot. Actie Kerkbalans neemt de inzet van de telefoon volledig uit handen van plaatselijke parochies en gemeentes en helpt zo de opbrengst te verhogen.

Met Actie Kerkbalans vragen parochies en gemeentes in heel Nederland hun leden jaarlijks om een vrijwillige bijdrage voor het functioneren van de kerk. Al jaren gebruiken organisatoren een brief om kerkleden deze giftvraag te stellen. Het blijkt steeds weer een effectief middel. Maar tegelijk is de brief ook een passief middel waar slechts een bepaalde doelgroep mee wordt bereikt. Daarom biedt Actie Kerkbalans parochies en gemeentes vanaf 2022 de kans om ook de telefoon in te zetten in de werving.

Betrokken en minder betrokken leden
In een persoonlijk en open gesprek aan de telefoon wordt het belang van Actie Kerkbalans benadrukt en het geefgedrag bespreekbaar gemaakt. Parochies en gemeentes kunnen hierbij kiezen uit twee type acties. Als eerste een belronde waarin trouwe leden gevraagd wordt een periodieke schenking te overwegen, wat belastingvoordeel oplevert voor de gever zelf. Als tweede is er een belronde mogelijk waarin leden die de afgelopen jaren minder goed bereikt zijn met Actie Kerkbalans, worden gereactiveerd. Het doel is dus dat alle kerkleden worden gebeld: zowel de betrokken leden die al (hoge) giften doen, als de niet of minder betrokken leden die niet of minder geven.

Volledig uit handen
Actie Kerkbalans maakt het kerken heel makkelijk door hen de werving via de telefoon volledig uit handen te nemen. Hiervoor werkt Actie Kerkbalans samen met wervingsbureau Christal uit Zwolle. Deze organisatie heeft veel ervaring in het bellen voor christelijke goede doelen en voerde in het voorjaar van 2022 in opdracht van de Protestantse Kerk Nederland al een pilot uit naar werving voor kerken via de telefoon. Uit die pilot bleek dat de inzet van de telefoon leidt tot goede resultaten. Zo zorgt het ervoor dat meer mensen worden bereikt, ook de randkerkelijken. Daarnaast helpt het om trouwe leden na te laten denken over een structurele of hogere gift. Dit resulteerde in nieuwe financiële toezeggingen, zowel bij betrokken als minder betrokken kerkleden.

Vorm van persoonlijk contact
De belactie levert ook waardevolle gesprekken op en draagt daardoor bij aan verbinding binnen de betreffende parochie of gemeente. Er wordt namelijk volledig ingezet op een open en eerlijk gesprek. Leden worden daarin allereerst gevraagd wat zij waarderen in hun kerk en hoe zij zich al dan niet betrokken voelen bij hun parochie
of gemeente. Kerken leveren van tevoren informatie aan over de gemeente of parochie en zijn transparant over de belactie naar leden toe. Hierdoor ontstaat een positieve verwachting. In de pilot ervoeren kerkleden het telefoongesprek als een prettige vorm van persoonlijk contact; ze vonden het fijn dat de kerk op deze manier naar hen omzag.

Organisatoren van Actie Kerkbalans kunnen hier meer lezen over de inzet van de telefoon of zich hier gelijk aanmelden. De eerste belrondes vinden plaats vanaf oktober 2022.

Tags: ,