Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > 75-jarig justitiepastoraat vraagt in brief aandacht voor Dag van de Gevangenen

75-jarig justitiepastoraat vraagt in brief aandacht voor Dag van de Gevangenen

Hoofdaalmoezenier Ryan van Eijk van het justitiepastoraat, vraagt in een brief gericht aan de parochies om in de vieringen van zondag 13 oktober aandacht te geven aan gevangenen en aan iedereen die lijdt onder de gevolgen van criminaliteit. Behalve om de slachtoffers van misdrijven, gaat het daarbij ook om de kinderen, familie en vrienden van zowel daders als slachtoffers – én om de daders van misdaden zelf. Want daders dragen immers zelf ook gevolgen van hun daden, zoals de straf ervoor.

De aalmoezeniers van het justitiepastoraat, protestants en katholiek, geven handen en voeten aan Christus’ oproep om de gevangenen te bezoeken (Matteüs 25, 36). ‘Een gevangene zit een straf uit, maar is daarmee niet afgeschreven. God biedt steun, hoop en kans op herstel en vergeving.’ De hoofdaalmoezenier haalt Paus Franciscus aan, en wat hij zei bij zijn bezoek aan een vrouwengevangenis in 2018: “Detentie is erg pijnlijk, maar betekent niet dat je je hoop of je dromen verliest. Nu bent U uw vrijheid kwijt, maar dat is niet het laatste woord. … Blijf vooruitkijken. Kijk vooruit naar uw terugkeer in de samenleving.”

Welkom

In de aanloop naar de Dag van de gevangenen op 13 oktober, zijn pastores, parochiaan-vrijwilligers en bestuursleden welkom bij het justitiepastoraat om te zien wat er wordt gedaan, staat in de brief. Het justitiepastoraat nodigt vertegenwoordigers van parochies uit als gasten bij de kerkdiensten in de gevangenis, maar justitiepastores komen desgewenst ook in de parochies vertellen over hun werk. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om als vrijwilliger actief aan het justitiepastoraat bij te dragen.

Op 9 oktober dit jaar viert het justitiepastoraat bovendien zijn 75-jarig bestaan. Extra reden om dit werk op 13 oktober, Dag van de gevangenen, in de parochies extra onder de aandacht te brengen.

Download de brief aan de parochies.

 

Tags: ,