Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Emeritus bisschop van Breda mgr. Huub Ernst overleden

Emeritus bisschop van Breda mgr. Huub Ernst overleden

Van collega bisschop Jan Liesen, de huidige bisschop van Breda, kreeg de Bisschoppenconferentie het droevige bericht dat monseigneur Ernst, emeritus bisschop van Breda, vrijdagavond 19 mei 2017 is overleden. De bisschoppen voelen zich verbonden met bisschop Huub Ernst en bidden de komende dagen voor zijn zielenrust.

De voorzitter van de bisschoppenconferentie, mgr. Van den Hende: “Tot op hoge leeftijd was bisschop Huub Ernst vitaal en betrokken op zijn bisdom, de kerkprovincie en op de samenleving als geheel. Bijna vijftig jaar geleden werd hij tot bisschop gewijd. Onlangs nog mochten wij hem feliciteren bij zijn honderdste verjaardag. Bisschop Ernst was onze oudste broer in het bisschopsambt, met een groot hart voor diaconie en voor het vredeswerk”.

Nuchter geloof

De huidige bisschop van bisdom Breda, mgr. Liesen laat in een reactie weten: “In zijn nuchtere geloof en zijn toewijding aan zijn opdracht heeft mgr. Ernst veel betekend voor velen. Vanaf mijn installatie in 2012 heb ik hem vaker kunnen bezoeken. Zijn gezondheid was broos, maar zijn geest was sterk. Bij zijn 75-jarig priesterschap in 2016 was hij nauwelijks nog mobiel, maar hij wilde heel graag de eucharistie meevieren. De zusters Franciscanessen hebben de afgelopen maanden in toenemende mate bij hem gewaakt. Hij heeft zich kunnen toevertrouwen aan God. Hij zelf keek heel nuchter naar zijn broosheid en de dood. Bij een bezoek vorig jaar vertelde hij me dat iemand hem had aangeraden zich op het levenseinde voor te bereiden. Het was een teken van zijn vitaliteit dat hij daarop antwoordde: “Misschien is het tijd om dat toch te doen.”

Mgr. Ernst was van 1967 tot 1992 bisschop van Breda. Bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd bood hij zijn ontslag aan. Paus Johannes Paulus II aanvaardde het ontslag, maar benoemde hem tot apostolisch administrator. In die functie bestuurde mgr. Ernst het bisdom tot 26 november 1994 toen bisschop Muskens hem opvolgde. Mgr. Ernst was de achtste bisschop van Breda.

Bisschop Ernst vervulde zijn ambt in een periode van grote kerkelijke veranderingen. Binnen de Kerk streefde bisschop Ernst naar een respectvol leiderschap. Hij was onder meer voorzitterschap van Pax Christi Nederland van 1976 tot 1994. In 1983 richtte hij de Priesteropleiding Bovendonk op, bedoeld voor mannen die op latere leeftijd priester wilden worden.

In Memoriam bisschop Huub Ernst (1917-2017).

Bij de foto (J. Wouters): Mgr. Ernst en mgr. Van Den Hende tijdens een wijding in de kathedraal van Breda.